Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

btw-vp

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. Om te bepalen waar een dienst plaatsvindt, zijn er een hele reeks lokalisatieregels. Voor belastingplichtigen die internationaal actief zijn, zijn deze regels erg belangrijk. Zij moeten immers weten waar ze btw moeten aanrekenen. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels … Continue Reading

This entry was posted in Artikels, Nieuws and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring fiscaal toegelicht

Sponsoring vormt voor vele verenigingen en vzw’s een belangrijke bron van inkomsten. Sponsoren is het geven van een geldsom, goederen of diensten in ruil voor een bepaalde tegenprestatie. Ook vrijgevigheden kunnen deel uitmaken van de inkomsten van een vereniging of vzw. Het is een materiële ondersteuning, zonder dat van de begunstigde een tegenprestatie verwacht wordt.  Beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Hieronder een overzicht. Zijn kosten … Continue Reading

This entry was posted in Artikels, Nieuws and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen: waar moet je op letten?

pensioen-bijverdienen-vpaccountants

Gepensioneerden die niet rondkomen met hun pensioen komen wel eens in de verleiding om daarnaast ook nog wat bij te verdienen. Vroeger werd bijverdienen na het pensioen niet echt gestimuleerd, omdat de gepensioneerde riskeerde zijn pensioenuitkering te verliezen. Die regeling werd door de regering Di Rupo al versoepeld: wie 65 is, mag vanaf nu onbeperkt bijverdienen.   Onbeperkt bijverdienen voor wie 65 is (of 45 jaar heeft gewerkt) Als u minstens … Continue Reading

This entry was posted in Artikels, Nieuws and tagged , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , | Reacties staat uit voor Onbeperkt bijverdienen na je pensioen: waar moet je op letten?

Bezoldiging bedrijfsleider en het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting

belastingen-verlaagd-tarief

Het standaardtarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99% (inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3%). Ondernemingen met een beperkt belastbaar inkomen, kunnen evenwel genieten van het “verlaagd opklimmend tarief”. Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een minimum bezoldiging voor de bedrijfsleider. We bekijken de regeling van naderbij.   Het verlaagd opklimmend tarief Het verlaagd opklimmend tarief is van toepassing als het belastbaar inkomen … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , | Reacties staat uit voor Bezoldiging bedrijfsleider en het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting

Gespreide taxatie van meerwaarden

Gespreide taxatie van gerealiseerde meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde. Daarvoor moet ze de ontvangen verkoopprijs herbeleggen in een nieuw actief dat beroepsmatig wordt gebruikt. De meerwaarde wordt dan gespreid belast naar gelang dat het afschrijvingsritme van het nieuwe actief.   Gedwongen en vrijwillige meerwaarde Een meerwaarde kan zowel vrijwillig als gedwongen … Continue Reading

This entry was posted in Artikels, Nieuws and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , , | Reacties staat uit voor Gespreide taxatie van meerwaarden

Kadastraal inkomen: het begrip toegelicht

Kadastraal inkomen

Wie de fiscale behandeling van onroerende goederen wil begrijpen, moet eerst goed begrijpen wat het kadastraal inkomen (KI) is. Het KI speelt namelijk een rol bij de bepaling van de onroerende inkomsten en de onroerende voorheffing, maar bijvoorbeeld ook bij de toepassing van het verlaagd verkooprecht bij de verkoop van een onroerend goed.  Het kadastraal inkomen: de gemiddelde fictieve huurwaarde Het kadastraal inkomen vertegenwoordigt de gemiddelde (fictieve) huurwaarde van een onroerend … Continue Reading

This entry was posted in Artikels, Nieuws and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , , , | Reacties staat uit voor Kadastraal inkomen: het begrip toegelicht

De gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

jaarrekening-vpaccountants

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties. Die sancties hebben belangrijke gevolgen voor de betrokken onderneming. In dit artikel geven we een overzicht van de gevolgen van deze nalatigheid.  Verplichte neerlegging van de jaarrekening … Continue Reading

This entry was posted in Artikels, Nieuws and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , | Reacties staat uit voor De gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening