Buitenlandse rekeningen aangeven

Buitenlandse bankrekening

Belastingplichtigen zijn al langer verplicht het bestaan van buitenlandse bankrekeningen bij de fiscus aan te geven. Tot vorig aanslagjaar volstond het om het bestaan van deze buitenlandse rekeningen te bevestigen door het aankruisen van een vakje in de aangifte personenbelasting. Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2015) moet men in het aangifteformulier ook aanduiden of de verplichte melding van deze rekeningen werd gemaakt aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP). … Continue Reading

This entry was posted in Divers. Bookmark the permalink. | Reacties staat uit voor Buitenlandse rekeningen aangeven

Verlaging schenkingsrechten op onroerend goed

Schenking onroerend goed

De Vlaamse regering bereikte recent een akkoord voor de verlaging van de schenkingsbelasting op onroerend goed. Deze maatregel moet de Vlaming stimuleren om meer te schenken, waardoor er inkomsten worden gegenereerd voor de Vlaamse Schatkist. Anderzijds betekent dit ook een stimulans voor de bouwsector, gezien het akkoord voorziet in een extra verlaging van de schenkbelasting indien de geschonken woning energie-efficiënt wordt gerenoveerd binnen de 3 jaar na schenking, of langdurig … Continue Reading

This entry was posted in Divers. Bookmark the permalink. | Reacties staat uit voor Verlaging schenkingsrechten op onroerend goed

Liquidatiereserve: ook voor de winsten van 2012 en 2013?

Liquidatiereserve

Sinds 1 oktober 2014 is op de liquidatiebonus bij het vereffenen van uw vennootschap een roerende voorheffing verschuldigd van 25% in plaats van 10%. Deze verhoging veroorzaakte – uiteraard – zeer veel protest bij zelfstandigen die hun gereserveerde winsten als een pensioenspaarpot hadden opgebouwd. Om zelfstandigen de kans te geven om deze opgebouwde reserves alsnog te laten belasten aan het oude tarief van 10%, werd door de regering-Di Rupo in … Continue Reading

This entry was posted in Divers. Bookmark the permalink. | Reacties staat uit voor Liquidatiereserve: ook voor de winsten van 2012 en 2013?

Nieuwe regeling sociale bijdragen 2015

finance_mod_photo

Vanaf 1 januari 2015 zullen de sociale bijdragen voor een bepaald jaar berekend worden op uw beroepsinkomen van datzelfde jaar. Zo worden de sociale bijdragen van inkomstenjaar 2015 berekend op het belastbaar beroepsinkomen van 2015. Aangezien u evenwel de inkomsten van 2015 niet vooraf met zekerheid kan bepalen, betaalt u als zelfstandige een voorlopige bijdrage. Deze voorlopige bijdrage zal gebaseerd worden op het inkomen van drie jaar terug. Van zodra … Continue Reading

This entry was posted in Divers. Bookmark the permalink. | Reacties staat uit voor Nieuwe regeling sociale bijdragen 2015

Voordelen alle aard bedrijfswagen stijgen opnieuw

VP Accountants: voordelen alle aard personenwagen

De berekening van het voordeel van alle aard voor het privé gebruik van een personenwagen, gebeurt sinds 2012 aan de hand van de catalogusprijs, de ouderdom van de wagen en de Co2-uitstoot. Jaarlijks wordt de formule voor het berekenen van het voordeel alle aard voor de personenwagen aangepast in functie van de gemiddelde Co2-uitstoot van het wagenpark in België. De referentiecijfers voor de Co2-uitstoot voor inkomstenjaar 2015 zijn (zowel voor … Continue Reading

This entry was posted in Divers. Bookmark the permalink. | Reacties staat uit voor Voordelen alle aard bedrijfswagen stijgen opnieuw

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

couple in  front of one-family house in modern residential area

Voor een zelfstandige in hoofdberoep bestond reeds langere tijd de mogelijkheid om de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, te vrijwaren voor inbeslagname door mogelijke schuldeisers. Sinds 2014 is deze bescherming uitgebreid tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. Deze bescherming kan men bekomen door een specifieke verklaring van “onbeslagbaarheid gezinswoning”, dewelke verleden moet worden voor een notaris. De bescherming van de … Continue Reading

This entry was posted in Divers. Bookmark the permalink. | Reacties staat uit voor Bescherming gezinswoning van de zelfstandige