Nieuwe forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015

Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding per kilometer voor het gebruik van hun persoonlijk voertuig. Ditzelfde forfaitair bedrag is het maximum dat een werknemer, zaakvoerder, bestuurder,… fiscaal vrijgesteld kan terugbetaald krijgen voor verplaatsingen met zijn persoonlijk voertuig. Vanaf 1 juli 2015 is dit tarief geïndexeerd tot 0,3412 euro per beroepsmatig gereden kilometer. Voor de eerste maal in vele jaren is dit tarief lager dan in de voorgaande periode (tot 30 … Continue Reading

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , | Reacties staat uit voor Nieuwe forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015

De “bijzondere liquidatiereserve” voor aanslagjaren 2013 en 2014

bijzondere-liquidatiereserve-vpaccountants

In een vorig artikel maakte we reeds melding van het feit dat een nieuwe regeling in de maak was voor het aanleggen van de liquidatiereserve voor de “vergeten reserves” van 2012 en 2013. Ondertussen zijn de modaliteiten voor het aanleggen van deze reserve gekend, en lichten wij deze graag even toe. De wet moet nog wel gestemd worden in het parlement en er kan nog worden aan geschaafd, maar dit … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , | Reacties staat uit voor De “bijzondere liquidatiereserve” voor aanslagjaren 2013 en 2014

Btw tarief op werken in onroerende staat: is het nu 6% of 21%?

BTW-renovatie

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden. We sommen deze voorwaarden nog even voor u op:  . .  .  Voorwaarden verlaagd btw tarief: de woning wordt uitsluitend of voor het … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , | Reacties staat uit voor Btw tarief op werken in onroerende staat: is het nu 6% of 21%?

Facturen met “BTW medecontractant”: hoe zit dat nu juist?

btw-medecontractant-vp-accountants

BTW met medecontractant, het uitgangspunt. Ook wij krijgen er nog wekelijks vragen over. Het blijft een klassieker in de categorie ‘eeuwige misverstanden’. Nochtans is het uitgangspunt erg eenvoudig: het systeem van “BTW medecontractant” is enkel van toepassing op werken in onroerende staat, voor beroepsdoeleinden. We hebben het dus niet over de aankoop van een onroerend goed, maar wel over de werken eraan, zijnde bouwen of verbouwen. Werken aan uw privéwoning … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , | Reacties staat uit voor Facturen met “BTW medecontractant”: hoe zit dat nu juist?

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Bouwgrond-te-koop

Stel, u heeft in 2014 een bouwgrond verkocht met een grote meerwaarde. Is deze meerwaarde dan belastbaar? Hoeveel belastingen zal U moeten betalen? De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van een grond is niet altijd belast. De fiscale behandeling hangt af van hoelang u de grond reeds in bezit heeft, en of de verkoop kan gekwalificeerd worden als “normaal beheer van uw privévermogen”. Als het kopen en verkopen van gronden … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , | Reacties staat uit voor Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

De BTW op eten en drinken tijdens publicitaire evenementen toch aftrekbaar!

btw_cateringkosten_publicitair_karakter

De btw-administratie heeft zich, na jaren van weigering, dan toch neergelegd bij het feit dat de btw op kosten van eten en drinken dat wordt geserveerd bij publicitaire evenementen, volledig aftrekbaar is. Het Hof van Cassatie had vroeger al bevestigd dat moest gekeken worden naar het doel van de kost, en niet naar de aard van de kost. Toch bleef de BTW-administratie haar eigen regels volgen en werden de kosten … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , | Reacties staat uit voor De BTW op eten en drinken tijdens publicitaire evenementen toch aftrekbaar!

Buitenlandse rekeningen aangeven

Buitenlandse bankrekening

Belastingplichtigen zijn al langer verplicht het bestaan van buitenlandse bankrekeningen bij de fiscus aan te geven. Tot vorig aanslagjaar volstond het om het bestaan van deze buitenlandse rekeningen te bevestigen door het aankruisen van een vakje in de aangifte personenbelasting. Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2015) moet men in het aangifteformulier ook aanduiden of de verplichte melding van deze rekeningen werd gemaakt aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP). … Continue Reading

This entry was posted in Artikels and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. | Tagged , , , , , | Reacties staat uit voor Buitenlandse rekeningen aangeven