Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. De meest gebruikte en gekende manier is opname van loon als bedrijfsleider. Indien je verder geen beroepsinkomsten hebt in je privévermogen is het altijd interessant om een minimumbezoldiging op te nemen uit je vennootschap. In de berekening van je aangifte personenbelasting heeft iedereen immers recht op een belastingvrije som. De grootte van deze belastingvrije som is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Flexibel bezoldigingspakket

Het komt maar al te vaak voor dat het bezoldigingspakket van een bedrijfsleider enkel bestaat uit een bruto bezoldiging, verder niets. Uiteraard is dit fiscaal niet voordelig. Een geoptimaliseerd salaris voor een bedrijfsleider is steeds samengesteld uit drie tot vijf verschillende elementen, afhankelijk van zijn of haar specifieke situatie. Via dit artikel hadden we jullie graag de fiscale techniek “verhuring van eigendommen aan de vennootschap” gedeeld.

Verhuur je kantoor

Indien je geregeld van thuis uit werkt of klanten ontvangt voor je zelfstandige activiteit, dan kan je uw kantoorruimte verhuren aan de vennootschap. Indien het gebouw niet je eigendom is moet je goed de huurovereenkomst nalezen wat er mogelijk is. Zelfs indien je het pand huurt zijn er mogelijkheden om een deel van de kosten af te schuiven op de vennootschap.

Kenmerken van huurinkomsten

Waarom verhuren aan de vennootschap?
Omdat huurinkomsten in België voordeliger belast worden in de personenbelasting dan de opname van een bezoldiging. Het opnemen van een loon is de minst voordelige manier om geld uit de vennootschap te halen. Daarnaast worden huurinkomsten niet opgenomen in de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen.

Hoeveel huur mag ik vragen?
Rekening houdend met het vorige puntje denkt u nu waarschijnlijk “Waarom vraag ik dan niet gewoon maandelijks 1.000 euro huur aan mijn vennootschap en géén bezoldiging?“. Allereerst neemt u best altijd een minimumbezoldiging op om gebruik te maken van de belastingvrije som. Daarnaast zijn huurinkomsten van gebouwen uit je eigen vennootschap geplafonneerd via een formule bepaald door de fiscus. Als laatste heeft uw bruto bezoldiging ook mogelijks invloed op het tarief in de vennootschapsbelasting (normaal of verlaagd tarief).

Wat als ik toch meer huur vraag aan de vennootschap?
Het deel van de “overdreven huurinkomsten” zal uiteindelijk toch op dezelfde manier belasten worden als een bezoldiging voor bedrijfsleider. Bijgevolg zal men het verschil tussen de maximumplafond en de gevraagde huur bij u privé als beroepsinkomen belasten, dewelke ook zullen mee tellen voor de berekening van uw sociale bijdragen.

Hoe zit dit fiscaal in elkaar?
Voor de vennootschap zijn de huurgelden 100% aftrekbaar van de belastbare winst. De belastbaarheid in de personenbelasting is afhankelijk of u al dan niet gemeubeld of ongemeubeld verhuurd aan uw vennootschap. Uiteraard is het raadzaam om een huurovereenkomst op te stellen (en te laten registreren bij het bevoegde registratiekantoor).

Heb je meer vragen omtrent deze techniek? Wil je graag advies omtrent uw eigen situatie en de mogelijkheden tot optimalisatie bekijken?
Neem gerust contact met ons op !