KMO-portefeuille

VP Accountants & Belastingconsulenten is geregistreerd als erkende dienstverlener voor de KMO‐portefeuille (met als registratienummer DV.A228475).

Wat betekent dit voor u?

De snelle en voortdurende wijzigingen in het economisch leven geven voor elke ondernemer nieuwe bedreigingen maar ook uitdagingen en mogelijkheden. Als ondernemer dient u gewapend ten strijde te gaan en goed geïnformeerd te zijn opdat u de valkuilen en de opportuniteiten ziet die de groei van uw onderneming beïnvloeden. U wil natuurlijk het beste advies hiervoor. de KMO‐portefeuille steunt u hierin.

De KMO‐portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Als uw rechterhand steunen en adviseren we u in het groeiproces van uw onderneming.

Welke adviezen kunnen in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille?

 • Adviesverstrekking en begeleiding bij overname of overdracht van de onderneming naar derden of naar de volgende generatie, waaronder begrepen de waardebepaling van de onderneming en de Due Dilligence.
 • Adviesverstrekking en begeleiding bij het opstellen van budgetten, om de groei van de onderneming te monitoren en te ondersteunen.
 • Begeleiding en advies bij de opstelling van investeringsdossiers voor banken.
 • Adviesverstrekking en begeleiding bij het aangaan van financieringsvormen en het aantrekken van kapitaal.
 • Adviesverstrekking bij de groei van de onderneming in het bijzonder advies m.b.t. vennootschapsvorm en hiermee verband houdende overeenkomsten.
 • Adviesverstrekking en begeleiding bij herstructureringen en samenwerkingsverbanden.
 • Strategisch advies m.b.t. de groei van de onderneming.

Advies is advies, of het nu gaat om strategisch advies rond bedrijfsoverdracht en -overname of om eenmalige, algemene adviezen. Elke afgeleverd advies kan deels gesteund worden door de KMO‐portefeuille.

“Goed advies heeft zijn waarde en is ook waardevol. Dankzij de tussenkomst van de overheid wordt dit vandaag voor iedereen betaalbaar.”

Subsidie via KMO‐portefeuille

De KMO‐portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40% steun genieten via de KMO‐portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar. Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30% steun genieten via de KMO‐portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

Wij helpen u graag verder met het bepalen van de grootte van uw onderneming.

Wat is niet subsidiabel?

De subsidie kan evenwel niet gebruikt worden voor gewone accountancy‐ en boekhoudwerkzaamheden, noch voor courante of regelmatig terugkerende (meer dan één maal binnen de drie jaar) “gewone” adviezen.

Komen dus niet in aanmerking:

 • Opstart van een vennootschap
 • Omschakeling van eenmanszaak naar vennootschap
 • Fiscale controle
 • Vragen om inlichtingen

Bent u op zoek naar een betrouwbare rechterhand en adviseur? Neem dan zeker contact met ons op.

Alle details kan u nalezen op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor een concrete subsidieaanvraag helpen wij u eveneens graag verder.