Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Stel, u heeft in 2014 een bouwgrond verkocht met een grote meerwaarde. Is deze meerwaarde dan belastbaar? Hoeveel belastingen zal U moeten betalen?

De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van een grond is niet altijd belast. De fiscale behandeling hangt af van hoelang u de grond reeds in bezit heeft, en of de verkoop kan gekwalificeerd worden als “normaal beheer van uw privévermogen”.

Als het kopen en verkopen van gronden uw beroepsactiviteit is, worden de meerwaarden steeds als beroepsinkomsten belast. Als u echter een grond die tot uw privévermogen behoort, verkoopt in het kader van het “normale beheer van uw privévermogen”, zal de meerwaarde belastbaar zijn als een divers inkomen. Het tarief dat dan van toepassing is, hangt af van de tijdspanne tussen de aan- en verkoop van de grond :

tabel-belasting-verkoop-grond

(*) als het voordeliger is om de meerwaarde samen te tellen met uw andere inkomsten (“globalisatie”), dan wordt de meerwaarde aan hetzelfde tarief belast als uw andere inkomsten.

Als u de grond heeft verkregen naar aanleiding van een schenking, is de meerwaarde slechts belastbaar indien u verkoopt binnen de drie jaar na de schenking en als de verkoop plaatsvindt binnen de acht jaar na de oorspronkelijke aankoop van de grond door de schenker.

Meerwaarde

De meerwaarde wordt bepaald door het verschil tussen de netto verkoopprijs en de oorspronkelijke aankoopprijs.

De netto verkoopprijs is de prijs die u voor de grond heeft verkregen, verminderd met de kosten die aan de verkoop verboden zijn (bv. kosten beëdigd schatter, advertentie-kosten, kosten immobiliënkantoor,…)

De oorspronkelijke aankoopprijs is de prijs die u bij aankoop betaalde. U mag deze prijs nog verhogen met de werkelijk gedragen kosten (bv. voor het aanleggen van een oprit, aanbrengen beplanting,…). U kan ook opteren om de prijs forfaitair met 25% te verhogen indien u de kosten niet wil bewijzen. Na deze eerste verhoging, mag de prijs nogmaals verhoogd worden met 5% voor ieder volledig jaar dat verlopen is tussen de aankoop en de verkoop.