Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Stel, u heeft in 2014 een bouwgrond verkocht met een grote meerwaarde. Is deze meerwaarde dan belastbaar? Hoeveel belastingen zal U moeten betalen?

De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van een grond is niet altijd belast. De fiscale behandeling hangt af van hoelang u de grond reeds in bezit heeft, en of de verkoop kan gekwalificeerd worden als “normaal beheer van uw privévermogen”.

Als het kopen en verkopen van gronden uw beroepsactiviteit is, worden de meerwaarden steeds als beroepsinkomsten belast. Als u echter een grond die tot uw privévermogen behoort, verkoopt in het kader van het “normale beheer van uw privévermogen”, zal de meerwaarde belastbaar zijn als een divers inkomen. Het tarief dat dan van toepassing is, hangt af van de tijdspanne tussen de aan- en verkoop van de grond :

(*) als het voordeliger is om de meerwaarde samen te tellen met uw andere inkomsten (“globalisatie”), dan wordt de meerwaarde aan hetzelfde tarief belast als uw andere inkomsten.

Als u de grond heeft verkregen naar aanleiding van een schenking, is de meerwaarde slechts belastbaar indien u verkoopt binnen de drie jaar na de schenking en als de verkoop plaatsvindt binnen de acht jaar na de oorspronkelijke aankoop van de grond door de schenker.

Meerwaarde

De meerwaarde wordt bepaald door het verschil tussen de netto verkoopprijs en de oorspronkelijke aankoopprijs.

De netto verkoopprijs is de prijs die u voor de grond heeft verkregen, verminderd met de kosten die aan de verkoop verboden zijn (bv. kosten beëdigd schatter, advertentie-kosten, kosten immobiliënkantoor,…)

De oorspronkelijke aankoopprijs is de prijs die u bij aankoop betaalde. U mag deze prijs nog verhogen met de werkelijk gedragen kosten (bv. voor het aanleggen van een oprit, aanbrengen beplanting,…). U kan ook opteren om de prijs forfaitair met 25% te verhogen indien u de kosten niet wil bewijzen. Na deze eerste verhoging, mag de prijs nogmaals verhoogd worden met 5% voor ieder volledig jaar dat verlopen is tussen de aankoop en de verkoop.

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Tarieven roerende voorheffing: een overzicht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Lees meer

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x