Accountancy

Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang. Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om uw positie in onderhandelingen te versterken. Opmaken van balansen, een financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, uw boekhouding en jaarrekening controleren,… het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Wij zorgen voor…

  • organisatie en nazicht van boekhoudingen
  • assistentie bij de dagdagelijkse fiscaliteit van uw onderneming (BTW-aangiften, voorafbetalingen, aangiften van vennootschapsbelasting, aangiften roerende voorheffing, …)
  • opstellen van de jaarrekening en verplichte documenten
  • opstellen van verslagen van de algemene vergadering en de bestuursorganen
  • verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad
  • maken van suggesties voor fiscale optimalisatie
  • begeleiding bij de oprichting, omvorming, vereffening van uw vennootschap
  • begeleiding bij kredietdossiers bij financiële instellingen
  • begeleiding en advies bij investeringen (kosten- en rendementsberekening)
  • management en KMO-advies

Wist u dat VP Accountants & Belastingconsulenten erkend is als dienstverlener voor de KMO-portefeuille? Dankzij deze erkenning krijgt u voor bepaalde adviezen via de KMO-portefeuille tot 40% subsidie. Lees hier meer…