Boekhouding

Wij bieden een klassieke boekhouding of een analytische boekhouding, met input in uw eigen of in onze systemen en de bijhorende rapporten en aangiften. Onze medewerkers hebben ervaring met meerdere boekhoudpakketten. Indien u dat wenst, komen wij bij u ter plaatse voor input op uw systeem.

Staat u zelf in voor het voeren van uw boekhouding, dan bieden wij u daarbij onze begeleiding en advies aan.

Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

Wij zorgen voor…

  • periodiek bijhouden en boekhoudkundig verwerken van uw dossier;
  • opmaak winstafrekening;
  • opmaak tussentijdse balans en resultatenrekening;
  • budgettering;
  • interne en externe rapportering;
  • organisatie, nazicht en analyse van boekhoudingen