Controle- en expertiseopdrachten

Deze opdrachten kunnen worden onderverdeeld als volgt:

 • wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan de accountants
 • verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm
 • verslaggeving bij ontbinding
 • verslaggeving bij uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
 • verslaggeving bij fusies en splitsingen
 • verslaggeving bij uitbreiding vennootschapsdoel
 • verslaggeving bij belangenconflicten
 • vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid (art. 166 W.Venn.)
 • waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming;
 • audits in het kader van overnames (due diligence);
 • opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie

Wij zorgen voor…

 • begeleiding bij overname, overdracht, herstructurering van uw onderneming
 • begeleiding bij fusie, splitsing, partiële splitsing
 • begeleiding bij ontbinding en vereffening
 • waardering van de aandelen en het handelsfonds
 • due dilligence