Fiscaal advies

Wij verlenen advies op het vlak van btw, vennootschaps- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw’s), registratie- en successierechten. Bovendien verdedigen wij uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Wij zorgen voor…

  • aangifte vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting
  • aangifte BTW, Instrastat, IC-opgave, jaarlijkse BTW-listing
  • fiscale optimalisatie van de belastingdruk op het vlak van personen- en vennootschapsbelasting
  • bijstand en vertegenwoordiging bij fiscale controles
  • fiscale begeleiding op basis van tussentijdse rapportering en prognoses
  • BTW-advies
  • successieplanning