Tag Archives: auteursrecht

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Sinds 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht in voor inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten (Wet van 16 juli 2008). Deze regel werd vervolgens opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen (art. 17 § 1, 5° WIB 92). De inkomsten die hieruit voort vloeien worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum (zie verder). In … Continue Reading