Tag Archives: Belastingen

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Sinds 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht in voor inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten (Wet van 16 juli 2008). Deze regel werd vervolgens opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen (art. 17 § 1, 5° WIB 92). De inkomsten die hieruit voort vloeien worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum (zie verder). In … Continue Reading

Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

taxshift

De plannen voor een hervorming van de vennootschapsbelasting worden steeds concreter. Dit blijkt namelijk uit een uitgebreide onderhandelingsnota die is opgesteld door het kabinet van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt, de Hoge Raad van Financiën en de coalitiepartners. Het plan dat op tafel ligt zal het huidige fiscale landschap grondig hertekenen, in het bijzonder op het vlak van de vennootschapsbelasting. Met een nominaal tarief van 33,99% heeft België het op … Continue Reading

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen: waar moet je op letten?

Gepensioneerden die niet rondkomen met hun pensioen komen wel eens in de verleiding om daarnaast ook nog wat bij te verdienen. Vroeger werd bijverdienen na het pensioen niet echt gestimuleerd, omdat de gepensioneerde riskeerde zijn pensioenuitkering te verliezen. Die regeling werd door de regering Di Rupo al versoepeld: wie 65 is, mag vanaf nu onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen voor wie 65 is (of 45 jaar heeft gewerkt) Als u minstens … Continue Reading

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Stel, u heeft in 2014 een bouwgrond verkocht met een grote meerwaarde. Is deze meerwaarde dan belastbaar? Hoeveel belastingen zal U moeten betalen? De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van een grond is niet altijd belast. De fiscale behandeling hangt af van hoelang u de grond reeds in bezit heeft, en of de verkoop kan gekwalificeerd worden als “normaal beheer van uw privévermogen”. Als het kopen en verkopen van gronden … Continue Reading