Sociaal en juridisch advies

Gefundeerd juridisch advies, met o.a. het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de publicatie van gegevens in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), de begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing, joint-venture,…) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van aandelen, begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement, het nakijken of opstellen van diverse overeenkomsten en het volgen van juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).

Wij zorgen voor…

  • redactie en nazicht van huurcontracten, leningsovereenkomsten, e.d.
  • advies en begeleiding bij het opstellen van diverse contracten
  • begeleiding bij notariële akten
  • advies inzake statuten en statutenwijzigingen
  • begeleiding loonadministratie (via erkende sociale secretariaten)
  • begeleiding en advies met betrekking tot het sociaal statuut van zelfstandigen
  • begeleiding bij het invullen van diverse aangiften (van diverse overheden)

Wist u dat VP Accountants & Belastingconsulenten erkend is als dienstverlener voor de KMO-portefeuille? Dankzij deze erkenning krijgt u voor bepaalde adviezen via de KMO-portefeuille tot 40% subsidie. Lees hier meer…