Controle- en expertiseopdrachten

We begeleiden u in de volledige levensloop van uw onderneming: we helpen u niet alleen bij de opstart, maar begeleiden u ook bij de overname, fusie, splitsing, overdracht en herstructurering van uw onderneming.

Wanneer u een bedrijf wil overnemen (of overlaten), verzorgen we ook de waardering van de aandelen of het handelsfonds en voeren een deskundige due diligence (boekenonderzoek) uit. Ook voor de ontbinding en vereffening van uw vennootschap kan u bij ons terecht.

Controle opdrachten kunnen tevens kaderen in het individueel controlerecht van elke vennoot. Concreet betekent dit dat elke aandeelhouder van een vennootschap beroep kan doen op een externe accountant om zijn belangen in de vennootschap te verdedigen, onder andere door de niet neergelegde jaarrekeningen te laten verifiëren op eventuele onregelmatigheden die hem/haar zouden kunnen benadelen.

De controle- en expertiseopdrachten kunnen als volgt worden worden onderverdeeld:

 • wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan gecertificeerde accountants
 • verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm
 • verslaggeving bij ontbinding
 • verslaggeving bij uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
 • verslaggeving bij fusies en splitsingen
 • verslaggeving bij uitbreiding vennootschapsdoel
 • verslaggeving bij belangenconflicten
 • vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid (Artikel 3:101 WVV)
 • waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming;
 • audits in het kader van overnames (due diligence);
 • opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie

Wij zorgen voor…

 • begeleiding bij overname, overdracht, herstructurering van uw onderneming
 • begeleiding bij fusie, splitsing, partiële splitsing
 • begeleiding bij ontbinding en vereffening
 • waardering van de aandelen en het handelsfonds
 • due dilligence

Wenst u meer informatie over onze controle- en expertiseopdrachten?

Wilt u eens praten over onze werkwijze? Of hebt u concrete ondernemingsplannen? Contacteer ons dan snel i.v.m uw controle- en expertiseopdrachten.

Controle- en expertiseopdrachten bij VP Accountants & Belastingconsulenten.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Controle- en expertiseopdrachten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x