Controle- en expertiseopdrachten

Controle- en expertiseopdrachten voor jouw onderneming 

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten begeleiden we jouw onderneming gedurende haar volledige levenscyclus. Van opstart tot overname, fusie, splitsing, overdracht en herstructurering, wij staan aan uw zijde. 

Wanneer je een bedrijf wil overnemen (of overlaten), verzorgen we ook de waardering van de aandelen of het handelsfonds en voeren een deskundige due diligence (boekenonderzoek) uit. Ook voor de ontbinding en vereffening van uw vennootschap kan je bij ons terecht.

Uw belangen beschermen

Onze controle- en expertiseopdrachten omvatten wettelijke taken voor gecertificeerde accountants en verslaggeving bij diverse situaties, zoals fusies, splitsingen, en belangenconflicten. Bovendien kan onze opdracht kaderen in het individueel controlerecht van een aandeelhouder. Concreet betekent dit dat elke aandeelhouder van een vennootschap beroep kan doen op een externe accountant om zijn of haar belangen in de vennootschap te verdedigen, onder andere door de niet neergelegde jaarrekeningen te laten verifiëren op eventuele onregelmatigheden die hem/haar zouden kunnen benadelen.

De controle- en expertiseopdrachten kunnen als volgt worden worden onderverdeeld:

 • wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan gecertificeerde accountants
 • verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm
 • verslaggeving bij ontbinding
 • verslaggeving bij uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
 • verslaggeving bij fusies en splitsingen
 • verslaggeving bij uitbreiding vennootschapsdoel
 • verslaggeving bij belangenconflicten
 • vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
 • waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming;
 • audits in het kader van overnames (due diligence);
 • opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie

Wij zorgen voor…

 • begeleiding bij overname, overdracht, herstructurering van uw onderneming
 • begeleiding bij fusie, splitsing, partiële splitsing
 • begeleiding bij ontbinding en vereffening
 • waardering van de aandelen en het handelsfonds
 • due diligence

Meer weten over onze controle- en expertiseopdrachten?

Heb je ragen, plannen of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op voor meer informatie over controle- en expertiseopdrachten voor jouw onderneming. 

Controle- en expertiseopdrachten bij VP Accountants & Belastingconsulenten.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Controle- en expertiseopdrachten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x