Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Sinds 1 mei 2019 is de vennootschapswetgeving ingrijpend gewijzigd door de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Door deze wijziging dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering.

omvorming-statuten-wvv

Mogelijke opportuniteiten

U kan er voor opteren om enkel de minimale omvormingsverrichtingen te laten doorvoeren aan uw statuten. Echter, sinds de wetswijziging is een vennootschap meer dan ooit een ‘product op maat’ en kan ze op uw (professionele en privé) noden afgestemd worden. Zo kunnen verschillende soorten aandelen gecreëerd worden met verschillende stem- en/of winstrechten, is er meer vrijheid om de overdracht van aandelen te moduleren, bestaat een uitgebreidere mogelijkheid tot het uitkeren van interim dividenden, enz… Tenslotte biedt een statutenwijziging een uitgelezen kans om deze statuten in lijn te brengen met de huidige activiteiten en opzet van de vennootschap.

Enkele wijzigingen die voor u mogelijk interessant kunnen zijn

NV’s en BV’s met één aandeelhouder

In de vorige wetgeving diende een NV minimaal twee aandeelhouders te hebben. Bij het niet naleven van deze voorwaarde stond de overblijvende (enige) aandeelhouder in een NV hoofdelijk borg voor alle verbintenissen van de vennootschap. Een gelijkaardige regeling was van toepassing voor de BVBA indien de enige aandeelhouder een rechtspersoon was of indien u al enige aandeelhouder was van een andere BVBA. Om dit risico van aansprakelijkheid te vermijden, werd in de praktijk vaak één aandeel bij een andere aandeelhouder geplaatst. Deze problematiek is verleden tijd onder het nieuwe WVV: het is nu immers mogelijk om als enige aandeelhouder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) in één of meerdere NV’s of BV’s op te treden, zonder dat u op een gegeven ogenblik borg staat voor de verbintenissen van de vennootschap. Deze opportuniteit brengt vooral in groepsstructuren een vereenvoudiging met zich mee.

NV met één bestuurder

Onder het oude vennootschapsrecht diende een NV minimaal drie bestuurders te hebben. Twee bestuurders waren uitzonderlijk voldoende als er ook slechts twee aandeelhouders waren. In het nieuwe WVV kan dit veel soepeler en kan ook geopteerd worden voor slechts één bestuurder.

Flexibelere ontslagregeling voor bestuurders

Het WVV geeft aandeelhouders meer vrijheid om de benoemingsvoorwaarden van de bestuurders te moduleren. Vooral bij de NV brengt deze mogelijkheid veel verandering met zich mee: vroeger kon een bestuurder in een NV op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en zonder opzegvergoeding ontslagen worden. Onder het WVV kan men bepalen dat de bestuurder niet zomaar kan ontslagen worden, maar dat hiervoor met een gewichtige meerderheid of zelfs met eenparigheid van stemmen van de algemene vergadering moet beslist worden, bijvoorbeeld door de bestuurder statutair te benoemen. Er kan ook in een opzeggingstermijn en/of opzeggingsvergoeding voorzien worden.

Moduleren stem & winstrechten

Aandeelhouders hebben onder het WVV een verregaande vrijheid en flexibiliteit om hun stemrechten en deelname aan de winst te organiseren. Als algemene regel geldt dat elk aandeel recht geeft op één stem en op een gelijk deel in de winst, tenzij daarvan wordt afgeweken in de statuten.

Actie ondernemen

Het niet (tijdig) aanpassen van uw statuten wordt gesanctioneerd met bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurders zullen persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die daaruit voortvloeit. Daarenboven kan u in tussentijd te maken krijgen met bepalingen in uw statuten die in tegenstrijd zijn met de dwingende bepalingen van het WVV. 

Het is dus belangrijk om de aanpassing van uw statuten tijdig aan te pakken en de mogelijke opportuniteiten van de nieuwe regels tegen het licht te houden. De uiterlijke omzettingsdatum lijkt nog ver af maar is dat niet, gelet op het administratieve proces dat moet doorlopen worden.

Heeft u vragen of wenst u ondersteuning bij het aanpassen van uw statuten? Aarzel dan niet en neem nog vandaag contact op met onze medewerkers via algemeen@vpaccountants.be.

Aanpassing van uw statuten: laat u correct bijstaan

Ons team van experten staat u graag bij in dit proces, met een op maat gemaakte aanpak. Zo zijn we er zeker van dat de wettelijke formaliteiten worden vervuld en de flexibiliteit die de nieuwe regelgeving toelaat ten volste wordt benut.

Wij voorzien voor u:

  • Een grondige screening van uw huidige statuten.
  • Een persoonlijk onderhoud om de mogelijkheden toe te lichten.
  • De voorbereiding van uw nieuwe statuten, in samenwerking met de behandelende notaris.

 ✆ 015 500 800 Contacteer ons

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x