Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

Hoe worden je sociale bijdragen eigenlijk berekend?

Je sociale bijdragen worden berekend volgens een wettelijk percentage van 20,5% op je jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen


sociale bijdragen


Voorlopige sociale bijdragen

De sociale bijdragen die je betaalt, zijn voorlopige bijdragen. Dit wil zeggen dat uw kwartaalbijdrage gebaseerd is op een schatting van je inkomen. Ben je al een tijdje actief als zelfstandige? Dan zal uw inkomen van 3 jaar terug dienen als basis voor de berekening van uw voorlopige bijdragen. Dit inkomen wordt vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt (een index die de overheid vastlegt om uw inkomen te herwaarderen naar dit jaar). Voor inkomstenjaar 2023 bedraagt deze index 18,31%. Door de torenhoge inflatie is deze indexering in 2023 veel hoger dan gewoonlijk. In 2022 bedroeg de indexering bijvoorbeeld 6,47% en in 2021 was dat 3,44%.

Voor starters is er geen referentie inkomen waarop de voorlopige bijdragen kunnen gebaseerd worden. Daarom zijn de bijdragen van een starter gebaseerd op een geraamd inkomen. Indien er geen geraamd inkomen wordt doorgegeven bij de opstart, zal het sociaal verzekeringsfonds de minimumbijdrage hanteren.

Definitieve sociale bijdragen

Wanneer uw effectieve inkomen gekend is - meestal is dit 1 à 2 jaar later, wanneer uw belastingaangifte is ingediend - zal uw sociaal verzekeringsfonds uw definitieve sociale bijdragen herberekenen. Dan ontvang je een zogenaamde regularisatie: je past het verschil bij tussen je voorlopige en definitieve bijdrage of – beter nog – je krijgt dit verschil terug.

Impact van de inflatie op uw sociale bijdragen?

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Andere gevolgen:

  • De minimumbijdrage in hoofdberoep stijgt van 774,16 euro in 2022 naar 866,62 euro in 2023.
  • De maximumbijdrage in hoofdberoep springt van 4 463,74 euro naar 4 966,65 euro per kwartaal.

Welke actie kan je ondernemen?

In de berekening van uw voorlopige sociale bijdragen gaat de overheid er standaard vanuit dat je uw wedde in 2023 zal indexeren. Verhoog je uw wedde niet, dan zal je - op het ogenblik dat de fiscus uw beroepsinkomen over 2023 heeft meegedeeld aan uw sociaal verzekeringsfonds - het teveel betaalde terugkrijgen.

Je kan echter uw voorlopige bijdragen in 2023 ook baseren op basis van een geraamd inkomen. Als je uw inkomen niet optrekt omwille van de hoge inflatie, en je kan op voorhand correct inschatten wat uw inkomen in 2023 zal zijn, kan je aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen uw voorlopige bijdragen te baseren op dit geraamd inkomen. Op die manier betaal je nu geen hogere voorlopige bijdragen, om nadien bij de regularisatie de teveel betaalde bijdragen terug te moeten vorderen. Zo vermijd je om gedurende 1 à 2 jaar te moeten wachten op uw centen...

Denk je er toch aan om uw inkomen mee te laten indexeren in 2023? Uw wedde dat wordt toegekend vanuit uw vennootschap verhogen, is vanuit fiscaal oogpunt zelden een goed idee: je zal immers extra belast worden in de personenbelasting. In combinatie met je sociale bijdragen zal je van een extra wedde hierdoor relatief weinig overhouden. Mogelijk is deze situatie dus niet optimaal als we alle implicaties naast elkaar leggen.

Twijfel je wat te doen? Contacteer je accountant om samen te kijken wat de beste oplossing is.

Optimalisatie van uw sociale bijdragen?

Wil je meer weten over uw sociale bijdragen? Wens je graag uw voorlopige bijdragen te verlagen (of te verhogen) naar het juiste niveau?

Ons team van specialisten wijst u graag de fiscaal ideale weg.

Schrijf je zeker in voor onze nieuwsbrief, of lees de laatste nieuwigheden in onze blog of via onze social mediakanalen. Uiteraard ben je ook steeds welkom voor een kopje koffie op kantoor...


Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x