Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen

In België is de meerwaarde die gerealiseerd wordt op de verkoop van aandelen in principe vrij van belastingen. Maar dit is niet altijd het geval…

Wie aandelen op regelmatige basis aan- en verkoopt, loopt immers het risico dat de eventuele gerealiseerde meerwaarde belast wordt als een beroepsinkomen.

Maar ook wie dit niet regelmatig doet, loopt mogelijk tegen de ‘taxatielamp’. In dit artikel trachten we een kort maar duidelijk overzicht te geven m.b.t. de meerwaarde op aandelen, zowel wat betreft de personenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Meerwaarde op aandelen personenbelasting

Belastingvrij tenzij speculatief:

De meerwaarde op aandelen die een particulier realiseert, is in regel niet belastbaar op voorwaarde dat de verrichting kadert binnen een normaal beheer van zijn privé vermogen. De verrichting mag dus geen speculatief karakter hebben.

Belastbaar bij verkoop aanmerkelijk belang:

Wanneer een particulier (en eventueel ook zijn familie) aandelen bezit in een Belgische vennootschap die meer dan 25% vertegenwoordigen van het kapitaal, is de meerwaarde belastbaar indien de koper een rechtspersoon is die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd is. De meerwaarde is dan onderworpen aan de zogenaamde “meerwaardetaxatie voor de verkoop van een aanmerkelijk belang”. Het belastingtarief bedraagt 16,5%, te verhogen met de gemeentebelasting.

Meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting

KMO of grote vennootschap:

Om het belastingregime voor de meerwaardetaxatie op aandelen te bepalen, is het belangrijk om het juiste onderscheid te kunnen maken tussen een KMO en een grote vennootschap. Een KMO is een vennootschap die voor het laatste en het voorlaatste boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde van personeelsbestand: 50
  • jaaromzet, exclusief BTW: 7.300.000 euro
  • balanstotaal: 3.650.000 euro

Een grote vennootschap is dus een vennootschap die voor het laatste en het voorlaatste boekjaar, minstens twee van bovenstaande criteria overschrijdt. Van zodra het jaargemiddelde van het personeelsbestand groter is dan 100, spreken we automatisch ook van een grote vennootschap.

Als een vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden bovenstaande criteria op geconsolideerde basis berekend.

Meerwaarden op exotische aandelen:

Zowel voor KMO’s als voor grote vennootschappen zijn de gerealiseerde meerwaarden op exotische aandelen steeds belastbaar aan het gewone belastingtarief van 33,99%. Exotische aandelen zijn aandelen in een (buitenlandse) vennootschap, die niet onderworpen is aan een gelijkaardige belasting als de Belgische vennootschapsbelasting, of onderworpen is aan een belastingregime dat aanzienlijk gunstiger is dan in België. Een “aanzienlijk gunstiger belastingregime” is een belastingregime in een niet-EU land waar het nominaal belastingtarief of het tarief dat met de werkelijke belastingdruk overeenstemt, lager is dan 15%. Dergelijke vennootschappen zijn gelegen in bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden, Abu Dhabi, Dubai, Panama, enz…

Meerwaarden op niet-exotische aandelen:

Wanneer een KMO of een grote vennootschap een meerwaarde realiseert op aandelen die ze voor minder dan 1 jaar in volle eigendom had op het ogenblik van verkoop, zal deze meerwaarde belastbaar zijn aan het tarief van 25,75%. KMO’s die een meerwaarde realiseren op aandelen die ze voor méér dan 1 jaar in volle eigendom hadden, zijn niet belastbaar. Er is geen vereiste van een minimale participatie om te kunnen genieten van de belastingvrijstelling. De fiscale vrijstelling voor KMO’s m.b.t. meerwaarden op niet-exotische aandelen is dus afhankelijk van het bezit in volle eigendom gedurende minstens 1 jaar.

Voor grote vennootschappen daarentegen, geldt dat de meerwaarden op aandelen die ze voor méér dan 1 jaar in volle eigendom hadden op het ogenblik van de verkoop, worden belast aan 0,412%.

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

VP Accountants & Belastingconsulenten, de vertrouwenspersoon van elke ondernemer en zelfstandige. Ons team helpt u graag verder! Aarzel niet contact op te nemen.

Blog over wanneer een meerwaarde op aandelen belastbaar is.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Tarieven roerende voorheffing: een overzicht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Lees meer

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Lees meer

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x