Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

In België is de meerwaarde die gerealiseerd wordt op de verkoop van aandelen in principe vrij van belastingen. Maar dit is niet altijd het geval…

Wie aandelen op regelmatige basis aan- en verkoopt, loopt immers het risico dat de eventuele gerealiseerde meerwaarde belast wordt als een beroepsinkomen.

Maar ook wie dit niet regelmatig doet, loopt mogelijk tegen de ‘taxatielamp’. In dit artikel trachten we een kort maar duidelijk overzicht te geven m.b.t. de meerwaarde op aandelen, zowel wat betreft de personenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Meerwaarde op aandelen in de personenbelasting

Belastingvrij tenzij speculatief

De meerwaarde op aandelen die een particulier realiseert, is in regel belastingvrij op voorwaarde dat de verrichting kadert binnen een normaal beheer van zijn privé vermogen. De verrichting mag dus geen speculatief karakter hebben. Indien het wel gaat om een speculatieve meerwaarde, dan is die belastbaar aan 33% personenbelasting.

Of een meerwaarde speculatief is of niet, blijft een feitenkwestie. Elementen die wijzen op speculatieve intenties zijn onder meer:

  • het feit dat de natuurlijke persoon zeer regelmatig aandelen aan- en verkoopt;
  • blootstelling aan onverantwoorde risico’s om de aandelen te verwerven;
  • intentie om snelle winst op te strijken, enz...

Belastbaar bij verkoop aanmerkelijk belang

Wanneer een particulier (en eventueel ook zijn familie) aandelen bezit in een Belgische vennootschap die meer dan 25% vertegenwoordigen van het kapitaal, is de meerwaarde belastbaar indien de koper een rechtspersoon is die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd is. De meerwaarde is dan onderworpen aan de zogenaamde “meerwaardetaxatie voor de verkoop van een aanmerkelijk belang”. Het belastingtarief bedraagt 16,5%, te verhogen met de gemeentebelasting. Let op: wanneer de fiscus zulke meerwaarden als speculatieve winsten beschouwt, is het tarief van 33% van toepassing. 

Meerwaarde op aandelen in de vennootschapsbelasting

In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit uw vennootschap vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Aan deze vrijstelling zijn echter strikte voorwaarden verbonden:

Participatievoorwaarde

De vennootschap die de aandelen verkoopt en de meerwaarde realiseert moet een minimumdeelneming hebben van minstens 10% in de vennootschap waarvan de deelneming werd verkocht, of een minimum aanschafwaarde van 2,5 miljoen euro.

Permanentievoorwaarde

De aandelen moeten in volle eigendom ononderbroken minstens één jaar in het bezit zijn geweest van de verkopende vennootschap.

Taxatievoorwaarde

De aandelen die u verkoopt, mogen geen betrekking hebben op een bedrijf gevestigd in een belastingparadijs. De betrokken vennootschap moet dus onderworpen zijn aan een belastingtarief dat vergelijkbaar is met het Belgische tarief inzake de vennootschapsbelasting.

Indien bovenstaande voorwaarden niet zijn vervuld is er vennootschapsbelasting verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

VP Accountants & Belastingconsulenten, de vertrouwenspersoon van elke ondernemer en zelfstandige. Ons team helpt u graag verder! Aarzel niet contact op te nemen.

Blog over wanneer een meerwaarde op aandelen belastbaar is.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x