Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

De gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties. Die sancties hebben belangrijke gevolgen voor de betrokken onderneming. In dit artikel geven we een overzicht van de gevolgen van deze nalatigheid.

Verplichte neerlegging van de jaarrekening

U moet de jaarrekening neerleggen binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar, en binnen de 30 dagen na goedkeuring van de cijfers door de algemene vergadering. Ook als uw onderneming inactief of in vereffening is, bent u verplicht een jaarrekening neer te leggen. Zolang de vereffening niet afgesloten is, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt uw onderneming juridisch nog als bestaande beschouwd.

Burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties

Bestuurders van vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten van de vennootschap, en in het bijzonder de niet-naleving van de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening. Hun straf bestaat uit een geldboete en/of gevangenisstraf. Bovendien wordt de bewijslast in dat geval omgekeerd. De bestuurders moeten het tegenbewijs leveren en aantonen dat de schade niet voortvloeit uit het niet-neerleggen van de jaarrekening binnen de voorgeschreven termijn.

Tarieftoeslag of verhoogde neerleggingskosten

Als u uw jaarrekening laattijdig neerlegt, wordt een tarieftoeslag (bovenop de normale neerleggingskost) aangerekend:

  • 400 euro, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening wordt neergelegd in de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • 600 euro, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening wordt neergelegd vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • 1.200 euro, wanneer deze stukken worden neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Kleine vennootschappen die hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar maken, betalen respectievelijk 120 euro, 180 euro en 360 euro.

Een vennootschap die haar jaarrekening niet tijdig heeft neergelegd door overmacht, kan de terugbetaling van de tarieftoeslag vragen. Een reden van overmacht is een onvoorziene gebeurtenis (een plots, zeldzaam of abnormaal voorval), waaraan u niet kunt ontkomen en die buiten uw wil plaatsvindt. De aanvraag tot terugbetaling moet binnen een termijn van 18 maanden na de afsluitingsdatum van de jaarrekening worden ingediend. Voor het bewijs van de overmacht kunnen alle rechtsmiddelen worden ingeroepen.

Fiscale boetes

Per maand vertraging in geval van niet-neerlegging van de jaarrekening kan ook een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro worden opgelegd. Enkel de administratie van Registratie en Domeinen van de FOD Financiën kan deze fiscale sanctie toepassen.

Gerechtelijke ontbinding

Op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening heeft neergelegd, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vóór uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak. 

Schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

Sinds 1 juli 2013 schrapt de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zonder aanrekening van de kosten slapende vennootschappen als zij gedurende drie boekjaren geen jaarrekening neerlegden bij de Balanscentrale van de NBB. Zodra de niet-neergelegde jaarrekeningen bij de NBB worden neergelegd, zal de beheersdienst van de KBO de doorhaling intrekken. Op initiatief van de beheersdienst van de KBO zal zowel de doorhaling als de intrekking van de doorhaling gratis in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x