Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

De gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties. Die sancties hebben belangrijke gevolgen voor de betrokken onderneming. In dit artikel geven we een overzicht van de gevolgen van deze nalatigheid.

Verplichte neerlegging van de jaarrekening

U moet de jaarrekening neerleggen binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar, en binnen de 30 dagen na goedkeuring van de cijfers door de algemene vergadering. Ook als uw onderneming inactief of in vereffening is, bent u verplicht een jaarrekening neer te leggen. Zolang de vereffening niet afgesloten is, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt uw onderneming juridisch nog als bestaande beschouwd.

Burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties

Bestuurders van vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten van de vennootschap, en in het bijzonder de niet-naleving van de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening. Hun straf bestaat uit een geldboete en/of gevangenisstraf. Bovendien wordt de bewijslast in dat geval omgekeerd. De bestuurders moeten het tegenbewijs leveren en aantonen dat de schade niet voortvloeit uit het niet-neerleggen van de jaarrekening binnen de voorgeschreven termijn.

Tarieftoeslag of verhoogde neerleggingskosten

Als u uw jaarrekening laattijdig neerlegt, wordt een tarieftoeslag (bovenop de normale neerleggingskost) aangerekend:

  • 400 euro, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening wordt neergelegd in de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • 600 euro, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening wordt neergelegd vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;
  • 1.200 euro, wanneer deze stukken worden neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Kleine vennootschappen die hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar maken, betalen respectievelijk 120 euro, 180 euro en 360 euro.

Een vennootschap die haar jaarrekening niet tijdig heeft neergelegd door overmacht, kan de terugbetaling van de tarieftoeslag vragen. Een reden van overmacht is een onvoorziene gebeurtenis (een plots, zeldzaam of abnormaal voorval), waaraan u niet kunt ontkomen en die buiten uw wil plaatsvindt. De aanvraag tot terugbetaling moet binnen een termijn van 18 maanden na de afsluitingsdatum van de jaarrekening worden ingediend. Voor het bewijs van de overmacht kunnen alle rechtsmiddelen worden ingeroepen.

Fiscale boetes

Per maand vertraging in geval van niet-neerlegging van de jaarrekening kan ook een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro worden opgelegd. Enkel de administratie van Registratie en Domeinen van de FOD Financiën kan deze fiscale sanctie toepassen.

Gerechtelijke ontbinding

Op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening heeft neergelegd, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vóór uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak. 

Schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

Sinds 1 juli 2013 schrapt de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zonder aanrekening van de kosten slapende vennootschappen als zij gedurende drie boekjaren geen jaarrekening neerlegden bij de Balanscentrale van de NBB. Zodra de niet-neergelegde jaarrekeningen bij de NBB worden neergelegd, zal de beheersdienst van de KBO de doorhaling intrekken. Op initiatief van de beheersdienst van de KBO zal zowel de doorhaling als de intrekking van de doorhaling gratis in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Tarieven roerende voorheffing: een overzicht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Lees meer

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Lees meer

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x