Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2018 kent het Zomerakkoord zijn eerste concrete uitwerkingen. De opvallendste wijziging vinden we terug in de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting. Zo kunnen kleine vennootschappen voortaan “genieten” van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting). Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

De tarieven vanaf 2018

Alle boekjaren die vanaf 1 januari 2018 gestart zijn, worden belast aan de nieuwe tarieven. Vennootschappen waarvan het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zullen hierdoor mogelijk pas later kunnen gebruik maken van het verlaagde tarief. Bv: een vennootschap waarvan het boekjaar eindigt per 30/09/2018 zal voor dat boekjaar nog aan de oude tarieven belast worden. Het is pas in boekjaar 30/09/2019 (het eerste boekjaar dat ten vroegste aanvat op 1 januari 2018) dat de vennootschap het lagere tarief zal kunnen toepassen.

Overzicht van de tarieven:

Voor wie?

Het nieuwe standaardtarief geldt voor grote vennootschappen, vennootschappen die geen minimale bedrijfsbezoldiging uitkeren, dochter-, beleggings- en financiële vennootschappen.

Voor de kleine vennootschappen die niet tot één van de bovenstaande categorieën behoren, geldt het verlaagde tarief van 20,40% op de eerste schijf van 100.000 euro winst. Heeft uw vennootschap in bepaald jaar bv. 150.000 euro belastbare winst, dan betaalt ze 20,40% op de eerste schijf van 100.000 euro en 29,58% op 50.000 euro.

Minimumbezoldiging voor de bedrijfsleider

Om te genieten van het verlaagd tarief, moet uw vennootschap jaarlijks een loon van minstens 45.000 euro bruto (vroeger: 36.000 euro) uitkeren aan één van de bedrijfsleiders. Minder dan 45.000 euro bruto loon uitkeren mag ook, maar dan moet het bruto loon minstens gelijk zijn aan de belastbare winst van uw vennootschap.

Keert u uzelf of andere bedrijfsleiders dit minimumloon niet uit, dan volgt er een dubbele sanctie:

  1. Alle winst wordt belast aan 29,58% in plaats van aan 20,40%.
  2. De vennootschap betaalt een bijkomende – weliswaar aftrekbare – heffing van 5,10% op het tekort aan loon dat u niet uitkeerde. Vanaf 2020 bedraagt deze bijkomende heffing 10%.

Uitzondering: is uw vennootschap minder dan 4 jaar oud en zet u geen oude activiteit verder? Dan bent u de eerste 4 jaren vrijgesteld van deze voorwaarde.

Welke “bezoldiging” komt in aanmerking?

Niet alleen de normale bruto bezoldiging komt in aanmerking om de grens van 45.000 euro te bepalen, maar ook voordelen alle aard, geherkwalificeerde huurbedragen en tantièmes tellen mee. Moest het dus voorkomen dat u aan het einde van het boekjaar vaststelt dat de toegekende bezoldiging niet voldoet aan het gestelde minimum om te kunnen genieten van het verlaagd tarief, kan u op de jaarvergadering nog steeds beslissen om een deel van de winst als tantième toe te kennen aan de bedrijfsleider. Enige voorwaarde is uiteraard dat er voldoende winst aanwezig is.

Nog een goede raad: indien de toegekende bezoldiging lager is dan 45.000 euro, maar u kan toch genieten van de gunsttarieven omdat deze bezoldiging gelijk of hoger is dan het belastbaar inkomen, zorg dan voor voldoende marge tussen het bedrag van deze bezoldiging en het belastbaar inkomen. Het zou immers kunnen dat bij een belastingcontrole de fiscus bepaalde kosten die u in aftrek had gebracht niet aanvaardt, hetgeen een stijging van het belastbaar inkomen van de vennootschap tot gevolg heeft. Zo kan u in een situatie terecht komen dat u de verlaagde tarieven aan u ziet voorbijgaan!

Voordeel of nadeel?

De vraag kan gesteld worden of de nieuwe regels finaal in het voordeel, dan wel in het nadeel van de belastingplichtige zijn. Het antwoord op die vraag zal afhangen van de concrete situatie, en de vraag of de bezoldiging van de bedrijfsleider al dan niet verhoogd wordt. Om deze vraag correct te kunnen beantwoorden dient er rekening gehouden te worden met:

  • het niveau van de huidige bezoldiging (en tariefschijf waarin deze belast wordt)
  • de sociale zekerheidsbijdragen
  • de gemeentebelasting
  • of de bedrijfsleider al dan niet enkel beroepsinkomsten ontvangt
  • de vraag of de bedrijfsleider al dan niet gehuwd is (toepassing huwelijksquotiënt)
  • etc.

Kortom een hele reeks factoren die elk hun invloed kunnen hebben. Iedere situatie moet natuurlijk individueel geanalyseerd en geadviseerd worden. Uw boekhouder of accountant kan steeds een simulatieberekening voor u maken. U kan ons steeds contacteren voor een analyse op maat.

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x