Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. Deze hervorming is niet alleen van toepassing op de personenbelasting, maar ook op de vennootschapsbelasting.

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens.

Fiscale aftrekbaarheid personenwagens

Wagens met Co2-uitstoot aangekocht vóór 01/07/2023

Wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden vóór 1 juli 2023, zullen de huidige aftrekregeling behouden. Deze aftrekregeling van personenwagens is zowel van toepassing in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting (bedrijfswagens).

Sinds aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) is er een nieuwe formule voor het berekenen van het aftrekpercentage: 120% - (0,5 x aantal gr/km Co2 x brandstofcoëfficiënt)

De brandstofcoëfficiënt is de volgende:

 • 1,00 : voor dieselwagens;
 • 0,95 : voor andere brandstoffen zoals benzine, LPG;
 • 0,90: voor aardgasmotors met een fiscale PK < 12.

Opgelet: er is wel een beperking op het aftrekpercentage met een minimum van 50% en een maximum van 100%. Er zijn echter wel 2 uitzonderingen:

 • Uitzondering 1 (enkel van toepassing in de personenbelasting): de kosten van een wagen die is aangekocht vóór 01/01/2018, blijven aftrekbaar ten belope van minimum 75%. Ook wanneer de formule een lager of hoger percentage zou uitkomen.
 • Uitzondering 2: de kosten voor wagens met een Co2-uitstoot van méér dan of gelijk aan 200 gr/km zijn aftrekbaar ten belope van 40%.

Wagens met Co2-uitstoot aangekocht tussen 01/07/2023 en 31/12/2025

Voor wagens die worden aangekocht, geleased of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 is er een uitdoofscenario voorzien. De minimum aftrek van 50% (of 40% voor wagen met een Co2-uitstoot van meer dan 200 gr/km) zal vanaf 2025 (aanslagjaar 2026) afgeschaft worden en het maximum van 100% zal geleidelijk aan dalen.

In 2025 (aanslagjaar 2026) zal de maximum aftrek nog 75% bedragen. In 2026 (aanslagjaar 2027) zal deze nog 50% bedragen. In 2027 (aanslagjaar 2028) is de bovengrens nog slechts 25%. En vanaf 2028 (aanslagjaar 2029) is er voor deze wagens geen enkele fiscale aftrek meer mogelijk.

De brandstofkosten (diesel of benzine) voor hybride wagens aangekocht, geleased of gehuurd na 1 juli 2023, zal de fiscale aftrek beperkt worden tot 50%. Op deze manier probeert men het gebruik van de verbrandingsmotor te ontmoedigen.

Wagens met Co2-uitstoot aangekocht vanaf 01/01/2026

Wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 januari 2026 én die een Co2-uitstoot hebben, zullen geen enkele fiscale aftrek meer genieten.

Emissievrije wagens aangekocht tot en met 31/12/2026

Koolstofemissievrije wagens zijn elektrische wagens en wagens die rijden op waterstof. Deze wagens blijven voor 100% fiscaal aftrekbaar, wanneer deze aangekocht, geleased of gehuurd tot eind 2026.

Emissievrije wagens aangekocht aangekocht vanaf 01/01/2027

Voor koolstofemissievrije wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 januari 2027, zal de fiscale aftrek geleidelijk aan dalen, en dit in functie van het jaar van aanschaffing.

 • aankoop in 2026: 100% fiscale aftrek voor de volledige looptijd
 • aankoop in 2027: 95% fiscale aftrek voor de volledige looptijd
 • aankoop in 2028: 90% fiscale aftrek voor de volledige looptijd
 • aankoop in 2029: 82,5% fiscale aftrek voor de volledige looptijd
 • aankoop in 2030: 75% fiscale aftrek voor de volledige looptijd
 • aankoop vanaf 2031: 67,5% fiscale aftrek voor de volledige looptijd

Installatie laadstations

Installatie van laadstations bij ondernemingen

Een vennootschap of een onderneming die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeert in een laadstation, heeft recht op een verhoogde kostenaftrek:

 • De verhoogde kostenaftrek bedraagt 200% wanneer er in een nieuw laadstation geïnvesteerd is tussen 1 september 2021 en 31 december 2022.
 • De verhoogde kostenaftrek bedraagt 150% wanneer er in het nieuw laadstation geïnvesteerd is tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.

De voorwaarde is echter wel dat het laadstation in nieuwe staat verkregen moet zijn en dan het laadstation vrij toegankelijk is voor derden

Installatie van laadstations bij particulieren

Een particulier die een laadstation thuis installeert, zal hiervoor een belastingvermindering krijgen in de personenbelasting:

 • Installatie laadstation tussen 01/09/2021 en 31/12/2022: belastingvermindering van 45%
 • Installatie laadstation tussen 01/01/2023 en 31/12/2023: belastingvermindering van 30%
 • Installatie laadstation tussen 01/01/2024 en 31/08/2024: belastingvermindering van 15%

De belastingvermindering kan weliswaar maximum € 1.500,00 bedragen per belastingplichtige per laadstation.

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het is duidelijk dat men met deze hervorming van de autofiscaliteit de groene weg is ingeslagen. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Ons team van specialisten wijst u graag de fiscaal ideale weg.

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x