Vastgoed anno 2022

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting, in tegenstelling tot de oorspronkelijke 6%. Een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed aankopen in Vlaanderen, wordt daarentegen een stuk duurder: hier stijgt de registratiebelasting van 10% naar 12%.

In dit artikel "Vastgoed anno 2022" geven we een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Vastgoed anno 2022.

Aankoop gezinswoning

Sinds 1 januari 2022 betaal je bij aankoop van de enige eigen woning waar je effectief je domicilie vestigt, slechts 3% registratiebelasting. Om te kunnen genieten van dit verlaagd tarief zijn er een aantal voorwaarden cumulatief te vervullen:

 • Eerst en vooral moet het gaan om de gezinswoning, die je zelf gaat bewonen. Indien het zelf bewonen van de woning niet onmiddellijk mogelijk is (bijvoorbeeld door renovatiewerken), dan voorziet de Vlaamse Overheid een tolerantieperiode van 3 jaar.
 • Daarnaast moet het ook jouw enige woning zijn. Je mag dus geen volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Als je toch in het bezit bent van een ander onroerend goed en dit binnen de 2 jaar verkoopt, krijg je alsnog het gunsttarief.

Je moet de woning dus uiterlijk 3 jaar na de ondertekening van de aankoopakte effectief bewonen. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal je het verschil van de betaalde registratiebelasting en het standaardtarief moeten bijbetalen, verhoogd met boetes en een belastingverhoging van 20%.

Ingrijpende energetische renovatie

Wie een verouderde woning aankoopt en deze ingrijpend energetisch renoveert, zal bij de aankoop ervan slechts 1% registratierechten betalen. Ook hier heeft de Vlaamse Overheid een termijn aan gekoppeld. De energetische renovatiewerken moeten binnen de 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte gebeuren en dan moet u ook deze woning betrekken.

Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie:

 • waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water,...) volledig worden vervangen
 • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

Men kan pas spreken over een 'ingrijpende energetische renovatie' als beide voorwaarden cumulatief vervuld worden, én indien de medewerking van een architect noodzakelijk is (bouwaanvraag of stedenbouwkundige melding). Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient (waarvoor de medewerking van een architect vereist is), komt u niet in aanmerking voor het verlaagd tarief van 1%.

Bij de vervanging van de installaties en de isolatie gelden bepaalde normen, de 'EPB-eisen'. Aan welke EPB-eisen je bij een ingrijpende energetische renovatie moet voldoen, hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming van het gebouw. Op energiesparen.be vind je hierover meer details terug.

Bescheiden woning: bijkomende korting

Voor de aankoop van de enige eigen woning die wordt gezien als ‘bescheiden’, voorziet de regering een bijkomende korting van 2.800 euro. Een ‘bescheiden’ woning is een woning die wordt aangekocht voor een prijs van maximum 220.000 euro. In de kernsteden en in de gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel mag de prijs maximum 240.000 euro bedragen.

Koop je een bescheiden woning en doe je een ingrijpende energetische renovatie, dan bedraagt de korting 960 euro.

Afschaffing van de meeneembaarheid vanaf 2024

Onder bepaalde voorwaarden kan je als koper de registratiebelasting die je bij de aankoop van een gezinswoning betaald hebt, deels in mindering brengen van de registratiebelasting die je zal betalen bij de aankoop van je nieuwe gezinswoning.

Dit principe heet de ‘meeneembaarheid’ van de registratierechten, en laat de koper toe een deel van de registratiebelasting te recupereren. Het systeem van de meeneembaarheid zal echter geleidelijk afgeschaft worden, en zal vanaf 1 januari 2024 definitief vervallen.

De Vlaamse Overheid heeft een overgangsregeling voorzien wanneer je een gezinswoning koopt vóór 1 januari 2024, waarbij je zowel in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 3% (of 1%) én voor de meeneembaarheid van registratierechten. In dat geval zal u de keuze hebben uit deze 2 opties:

 • Ofwel kies je voor het tarief van 3% (of 1%) zonder toepassing van de meeneembaarheid.
 • Ofwel kies je voor het oude tarief van 6% (of 5%) in combinatie met de meeneembaarheid

Aankoop bouwgrond, tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed

Wens je een stuk bouwgrond aan te kopen, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed, dan betaal je voortaan 12% registratiebelasting op de aankoopsom (in plaats van 10% vóór 01/01/2022). De koop op plan valt hier ook onder. Voor de aankoop van landbouwgronden en bepaalde types van natuurgebieden wordt een uitzondering gemaakt en blijft het tarief van 10% van toepassing.


Andere wijzigingen

Naast de tariefwijziging zijn er nog enkele andere wijzigingen die vanaf 1 januari 2022 hun ingang kennen:

 • Verplichte schatting door de bank bij de aankoop van een onroerend goed
 • Vermindering van de onroerende voorheffing met 50% of 100% bij nieuwbouw, mits het behalen van een E-peil van respectievelijk 20 of 10.

Nieuwe belastbare basis onroerende inkomsten uit het buitenland

Eigenaars van een onroerend goed gelegen in het buitenland moesten dit steeds vermelden in hun aangifte personenbelasting. Afhankelijk van waar de woning gelegen is, wordt het inkomen belast in België of in het buitenland. Voor landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, wordt het inkomen enkel meegerekend om het belastingtarief op andere inkomsten te bepalen. In de andere situatie wordt het inkomen in België belast, maar wordt de belasting met de helft gehalveerd.

Tot op heden werd het buitenlands onroerend inkomen als volgt vastgesteld:

 • Bij de verhuur van het onroerend goed: op basis van de effectieve huurinkomsten
 • Bij eigen gebruik: op basis van een (fictieve) huurwaarde

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) wordt het buitenlands onroerende inkomen als volgt berekend:

 • Bij verhuur aan een vennootschap of iemand die het pand professioneel gebruikt moeten nog steeds de effectieve jaarlijkse huurinkomsten aangegeven worden.
 • Bij verhuur aan een particulier of eigen gebruik zal het onroerend goed belastbaar worden op basis van het kadastraal inkomen en dus niet meer op de fictieve huurinkomsten.

De eigenaar van het buitenlands onroerend goed is verplicht om aangifte te doen om zo de fiscus in staat te stellen het kadastraal inkomen te bepalen. Deze aangifte bevat de kenmerken verbonden aan dit goed. Is het een villa, appartement,..? Wat is de waarde van het pand? Wat is uw eigendomsaandeel?

Het vaststellen van het kadastraal inkomen wordt gedaan in functie van de actuele waarde van het pand. De fiscus zal hierop een correctiefactor toepassen. Voor aanslagjaar 2022 is deze correctiefactor 15,018 en het resultaat dat hieruit voortvloeit wordt vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor van 5,3%.

Voorbeeld

De actuele waarde van het pand is 250 000,00 euro. Het kadastraal inkomen wordt dan als volgt berekend: 

250 000,00 / 15,018 x 5,3% = 882,27 euro

Het kadastraal inkomen van het buitenlands onroerend goed bedraagt dus 882 euro.


Als eigenaar van een onroerend goed moest u deze aangifte uiterlijk op 31 december 2021 indienen. Ben je sedert 2022 in het bezit van een buitenlands onroerend goed of ben je van plan om een onroerend goed in het buitenland aan te kopen? Dan moet je spontaan deze aangifte binnen de 4 maanden na verwerving indienen.

Vastgoed anno 2022

Heb je vragen over vastgoed en de fiscale implicaties ervan? Het team van VP Accountants staat graag voor u klaar.

Vastgoed anno 2022.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Vastgoed anno 2022

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x