Kadastraal inkomen

Kadastraal inkomen: het begrip toegelicht

Wie de fiscale behandeling van onroerende goederen wil begrijpen, moet eerst goed begrijpen wat het kadastraal inkomen (KI) is. Het KI speelt namelijk een rol bij de bepaling van de onroerende inkomsten en de onroerende voorheffing, maar bijvoorbeeld ook bij de toepassing van het verlaagd verkooprecht bij de verkoop van een onroerend goed.

Het kadastraal inkomen: de gemiddelde fictieve huurwaarde

Het kadastraal inkomen vertegenwoordigt de gemiddelde (fictieve) huurwaarde van een onroerend goed. Het is de huurprijs die de belastingplichtige wordt geacht te kunnen krijgen als hij het onroerend goed zou verhuren. Een onroerend goed moet dus niet werkelijk verhuurd zijn om een KI te hebben. Niet enkel gebouwen hebben een KI, maar ook gronden en materieel en outillage.

Wie bepaalt het KI?

Het KI wordt forfaitair en eenzijdig door het kadaster bepaald. Het wordt daarna schriftelijk aan de belastingplichtige bekend gemaakt. Als de belastingplichtige het niet eens is met het KI dat aan zijn onroerend goed werd toegekend, moet hij daar binnen de twee maanden bezwaar tegen aantekenen.

Gebouw aanpassen, KI aanpassen

Als een pand wordt verbouwd, vernieuwd, uitgebreid, verandert de (fictieve) huurwaarde: dat is logisch. Een woning waar een veranda wordt bij aangebouwd, heeft een hogere huurwaarde dan dezelfde woning zonder veranda. Werken die de (huur)waarde van de woning verhogen, moeten dan ook aan de fiscus gemeld worden. Het KI zal dan immers moeten worden aangepast.

KI niet meer aangepast aan de realiteit

De huurprijzen zijn de laatste jaren alleen maar gestegen. Dit betekent dan ook de fictieve huurwaarde van onroerende goederen is gestegen. Als we de logica zouden volgen, moesten de kadastrale inkomens dan ook stijgen. Om die stijging op te vangen was het oorspronkelijk de bedoeling dat het KI van alle gebouwen, om de tien jaar zou worden herzien en aangepast. De “algemene perequatie”, zoals deze herziening werd genoemd, heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden.

Om te vermijden dat de KI’s te ver zouden gaan afwijken van de huurwaarde, wordt het KI sinds aanslagjaar 1992 wel jaarlijks geïndexeerd.

Het kadastraal inkomen in de praktijk

Het KI en het onroerend inkomen

Het onroerend inkomen van een pand verhuurd aan een particulier die het als woning gebruikt,  is gelijk aan het geïndexeerd KI verhoogd met 40 %.

Het KI en de onroerende voorheffing

Daarnaast is het KI een belangrijke factor bij de berekening van de onroerende voorheffing. In Vlaanderen is de onroerende voorheffing immers gelijk aan 2,5 % van het KI, in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de onroerende voorheffing 1,25 % van het KI. Om de totaal verschuldigde onroerende voorheffing te weten te komen, moeten bij de gewestelijke onroerende voorheffing nog de provinciale en gemeentelijke opcentiemen bijgeteld worden. Deze twee opcentiemen maken het leeuwendeel van de OV uit.

Het KI en het beroepsinkomen van bedrijfsleiders

Wat minder bekend is, is dat het KI onrechtstreeks ook een invloed kan hebben op het beroepsinkomen van bedrijfsleiders. Als een zaakvoerder of bestuurder een pand (in privé bezit) verhuurt aan zijn eigen vennootschap, zal mogelijk een deel van die huur niet als een huurinkomen ( = onroerend inkomen ), maar als een bezoldiging ( = beroepsinkomen ) worden beschouwd. Het gaat met name over het deel van de huur dat als ‘overdreven’ wordt beschouwd. Overdreven is de huur die 5/3 van het gerevaloriseerd KI overschrijdt, rekening houdende met het beroepsgedeelte dat gehuurd wordt door de vennootschap.

Deze regel werd ingevoerd om te vermijden dat vennootschappen hun zaakvoerder / bestuurder op kunstmatige wijze zouden belonen met huurgelden, in plaats van met sociaal en fiscaal minder interessante bezoldigingen.

Het KI en het verkooprecht

Ten slotte speelt het KI ook in de registratierechten een belangrijke rol. Het mutatierecht dat van toepassing is bij de verkoop van een onroerend goed bedraagt normaal gezien 10 % (in Vlaanderen) of 12,50 % (in Wallonië en Brussel). Voor onroerende goederen met een laag KI ( = minder dan 745,00 euro) geldt er echter een verlaagd tarief van 5 % (Vlaanderen) of 6 % (Wallonië, Brussel). Dit staat ook wel bekend als het ‘klein beschrijf’.

Vragen over jouw kadastraal inkomen?

Ons team van specialisten helpt u graag verder.

Schrijf je zeker in voor onze nieuwsbrief, of lees de laatste nieuwigheden in onze blog of via onze social mediakanalen. Uiteraard ben je ook steeds welkom voor een kopje koffie op kantoor...

✆ 015 500 800Contacteer ons

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Kadastraal inkomen

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x