Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring vormt voor vele verenigingen en vzw’s een belangrijke bron van inkomsten. Sponsoren is het geven van een geldsom, goederen of diensten in ruil voor een bepaalde tegenprestatie. Ook vrijgevigheden kunnen deel uitmaken van de inkomsten van een vereniging of vzw. Het is een materiële ondersteuning, zonder dat van de begunstigde een tegenprestatie verwacht wordt.

Beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Hieronder een overzicht.

Zijn kosten van sponsoring aftrekbaar?

Kosten die worden gemaakt uit hoofde van sponsoring zijn in principe professionele uitgaven die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden :

In eerste instantie is het noodzakelijk dat de gedane uitgaven gemaakt zijn met de bedoeling professionele inkomsten te behouden of te verwerven. In dit verband is het van belang dat de vereniging en de vzw daadwerkelijk publiciteit maakt als tegenprestatie van de sponsoring.

Anderzijds moeten de gemaakte kosten proportioneel zijn: ze mogen niet op onredelijke wijze de nood van de sponsor overstijgen.

Wat met vrijgevigheden?

Indien er geen tegenprestatie is, worden deze uitgaven niet aanzien als een beroepskost en zijn ze bijgevolg niet fiscaal aftrekbaar. In dit geval werd deze uitgave namelijk niet gedaan met het oog op professionele inkomsten te behouden of te verwerven.

Wat met de BTW?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen sponsoring in geld en sponsoring in natura.

In geld

Bij sponsoring in geld is de BTW 100% aftrekbaar indien het publicitair karakter kan aangetoond worden.

In natura

Indien u gratis goederen weggeeft bij wijze van sponsoring, is de BTW op uw aankoopfactuur van deze goederen aftrekbaar indien de eenheidsprijs (excl. BTW) lager is dan 50,00 euro. Hier moet het publicitair karakter niet worden aangetoond. U moet wel kunnen bewijzen dat het goed effectief gratis werd weggegeven.

Overschrijdt de eenheidsprijs van het gratis weggegeven goed de grens van 50,00 euro (excl. btw), dan kan de BTW slechts gerecupereerd worden indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

  1. Het publicitair karakter moet bewezen worden
  2. De sponsor moet een factuur opstellen voor de levering van de goederen en de gesponsorde vereniging of vzw moet een factuur opstellen voor de gevoerde reclame.

Voldoet u niet aan deze twee voorwaarden dan zal u de BTW niet kunnen recupereren.

Monsters en stalen

Geeft een sponsor om publicitaire redenen gratis monsters of stalen weg, dan is de daarop aangerekende BTW altijd te recupereren, ongeacht de waarde en de hoeveelheid van de weggegeven goederen.

Enkele “speciale gevallen” als voorbeeld

Voorbeeld 1

Bepaalde verenigingen bieden aan hun sponsors naast publiciteit op een bepaald evenement, ook een maaltijd aan. Deze restaurantkosten zijn enkel volledig aftrekbaar (als publiciteitskost), indien ze onverbrekelijk verbonden zijn met dat bepaald evenement. Daarenboven dient de aanbieding van deze maaltijd ofwel tijdens, ofwel onmiddellijk voor of na het evenement plaats te vinden. Uiteraard, net zoals in alle andere gevallen, dient de naam van de sponsor duidelijk aanwezig te zijn.

Voorbeeld 2

Als men bij wijze van sponsoring toegangstickets aankoopt om deze uit te delen aan goede klanten, dan zijn deze slechts voor 50% aftrekbaar, gezien ze worden beschouwd als een relatiegeschenk. Ook op vlak van BTW heeft dit consequenties: enkel indien de kostprijs per toegangsticket kleiner is dan 50 euro excl. BTW, is de BTW aftrekbaar. In alle andere gevallen niet.

Voorbeeld 3

Sponsoring in natura is steeds 100% aftrekbaar indien deze direct verband houdt met de activiteit van de sponsor. Bijvoorbeeld: een drankenhandelaar die de dranken levert voor een bepaald evenement. Evenwel moet steeds het publicitair aspect expliciet aanwezig zijn.


Hebt u vragen omtrent de aftrekbaarheid van bepaalde vormen van sponsoring, of bent u zelf een vereniging of vzw met vragen omtrent dit onderwerp, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

VP Accountants & Belastingconsulenten, de vertrouwenspersoon van elke ondernemer en zelfstandige. Ons team helpt u graag verder! Aarzel niet contact op te nemen.

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering.

Volg ons op: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x