Lening, leasing of renting?

Als zelfstandig ondernemer is een bedrijfswagen vaak een onmisbaar hulpmiddel. De keuze voor de juiste financieringsvorm voor uw bedrijfsvoertuig is echter een belangrijke beslissing die sterk afhangt van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten. 

Lening, leasing of renting?

1. Aankoop met eigen middelen

Als je beschikt over voldoende eigen middelen, kan je ervoor kiezen om de auto rechtstreeks aan te kopen. Deze aankoop wordt beschouwd als een investering en moet worden afgeschreven over de economische levensduur van het voertuig, meestal minimaal vijf jaar. In het jaar van aanschaf dient de afschrijving bovendien 'pro rata' (op dagbasis) berekend te worden, waardoor je in het jaar van aanschaf mogelijks slechts een beperkte afschrijving kan aftrekken van de winst.

Voordelen:

 • Je betaalt geen rente.
 • Je behoudt volledige controle over het voertuig.

Nadelen:

 • Vereist een aanzienlijke initiële investering, wat jouw cashflow kan belasten.
 • Je moet de btw op de aankoopprijs in één keer betalen, met een vertraagde (gedeeltelijke) recuperatie.

Een aankoop met eigen middelen is geschikt voor gevestigde ondernemers met voldoende beschikbare middelen en die geen financiële lasten willen aangaan. Voor ondernemers zonder financiële buffer en zeker voor beginnende ondernemers, is een aankoop met uitsluitend eigen middelen niet aangewezen.

2. Aankoop met een lening

Een lening aangaan is een traditionele financieringsmethode waarbij je geld leent van een financiële instelling en rente betaalt over het geleende bedrag. Deze formule is boekhoudkundig identiek aan de aankoop met eigen middelen, omdat je ook hier als eigenaar het voertuig afschrijft over de economische levensduur.

Hou er echter rekening mee dat de bank meestal geen krediet verleent voor het btw-bedrag. Dit betekent dat je de btw zal moeten voorfinancieren. Deze zal je pas bij de eerstvolgende btw-aangifte gedeeltelijk of volledig kunnen recupereren.

Voordelen:

 • Je bent vanaf het begin zowel juridisch als economisch eigenaar van het voertuig.
 • Een investeringskrediet is meestal goedkoper dan leasing of renting.

Nadelen:

 • Je moet de volledige btw voorfinancieren.
 • 'Lenen kost ook geld', maar de rente is gelukkig 100% fiscaal aftrekbaar.

3. Financiële leasing

Bij een financiële leasing wordt de leasingmaatschappij juridisch eigenaar van het voertuig, maar jij bent economisch eigenaar. Dit betekent dat je het voertuig op de balans opneemt als een investering, en deze (net zoals een aankoop met eigen middelen of met een lening) afschrijft over dezelfde periode als het leasecontract. Daarom wordt een financiële leasing ook wel een ‘on balance’-leasing genoemd.

Na afloop van het leasecontract heb je de mogelijkheid om het voertuig te kopen tegen een vooraf bepaalde aankoopoptie, meestal maximaal 15% van de aankoopprijs (exclusief btw). Licht je de aankoopoptie, dan word je vanaf dat moment ook juridisch eigenaar. Omdat de marktwaarde na de leaseperiode meestal hoger ligt dan 15%, is de kans reëel dat je de wagen kan doorverkopen met winst. 

In deze formule vermijd je de voorfinanciering van de btw omdat de leasingmaatschappij deze volledig zal betalen bij aankoop. Je krijgt dan periodiek een factuur, waardoor je de btw in stukken terugbetaalt.

Voordelen:

 • De btw moet niet worden voorgefinancierd.
 • Er zijn geen extra waarborgen vereist: de leasingmaatschappij is juridisch eigenaar, waardoor de wagen een waarborg op zich is.

Nadelen:

 • Je bent economisch eigenaar, maar de leasingmaatschappij is juridisch eigenaar totdat je de aankoopoptie aan het einde van het contract zou lichten.
 • 'Lenen kost ook geld', maar de rente is gelukkig 100% fiscaal aftrekbaar.

4. Financiële renting

Financiële renting lijkt sterk op financiële leasing, met als belangrijkste verschil dat de aankoopoptie méér dan 15% van de aankoopprijs bedraagt. Hierdoor wordt de boekhoudkundige verwerking anders, waarbij de leasingmaatschappij of bank het voertuig op zijn balans opneemt en afschrijft. Elke factuur die je van de leasingmaatschappij ontvangt, wordt onmiddellijk als bedrijfskost opgenomen in de resultatenrekening. Daarom wordt deze vorm van financiering ook vaak als een 'off balance'-leasing voorgesteld.

Jij betaalt maandelijks huur voor het gebruik van de wagen, zonder de verplichting om deze aan het einde van het contract te kopen. De looptijd van een ‘off balance’-leasing is in principe ook gelijk aan de economische levensduur van de wagen, maar die wordt meestal op 4 of soms zelfs maar 3 jaar bepaald. De wagen komt dus sneller in de kosten in vergelijking met een aankoop of een financiële leasing.

Eerste verhoogde huurfactuur

Het is ook mogelijk om een eerste verhoogde huurfactuur te betalen aan het begin van het rentingcontract. Die factuur kan je dan onmiddellijk volledig in kosten steken, zelfs wanneer u het rentingcontract pas aan het einde van het boekjaar afsluit. Hiermee zorg je voor een verhoogde kost in een bepaald boekjaar en een eventueel kortere aflossingsperiode aan lagere bedragen.

LET OP! Sinds 2018 is het niet meer toegelaten om de verhoogde factuur volledig in één boekjaar als kost op te nemen. Deze kost moet in principe gespreid worden over de jaren waarop deze kost betrekking heeft, tenzij je kan verantwoorden dat de verhoogde factuur overeenstemt met de waardedaling van de wagen. Wij zijn van mening dat - indien je niet overdrijft bij de hoogte van de eerste huurfactuur - een nieuwe wagen onmiddellijk sterk in waarde daalt van zodra hij de garage buitenrijdt. Daarom kan de eerste verhoogde huurfactuur ons inzien wel degelijk onmiddellijk als kost worden afgetrokken.

Via deze financieringsvorm wordt jouw kredietcapaciteit dus niet aangetast en je schuldgraad verhoogt niet. Bovendien moet je ook hier geen btw voorfinancieren, aangezien je enkel btw betaalt op de maandelijkse huurfacturen. 

Voordelen:

 • Je betaalt maandelijks huur, zonder verplichting tot aankoop.
 • Je schuldgraad wordt niet aangetast, aangezien er geen schuld wordt weergegeven op de balans.
 • De btw moet niet worden voorgefinancierd.
 • Een eerste verhoogde huurfactuur kan uw belastbare winst aan het einde van het jaar nog sterk drukken.

Nadelen:

 • Je bent economisch eigenaar, maar de leasingmaatschappij is juridisch eigenaar totdat je de aankoopoptie aan het einde van het contract zou lichten.
 • 'Lenen kost ook geld', maar de rente is gelukkig 100% fiscaal aftrekbaar.
 • Enige fiscale voorzichtigheid is toch aangewezen: de fiscus kan een andere stelling aannemen over de aftrekbaarheid van een eerste verhoogde huurfactuur.

5. Operationele leasing (verhuring op lange termijn)

Operationele leasing, ook wel 'verhuring op lange termijn' genoemd, is eigenlijk geen financieringsvorm. Het gaat hier om een huurovereenkomst waarbij je een bedrijfswagen huurt van de leasingmaatschappij voor een vooraf bepaalde periode en een bepaald aantal kilometer per jaar. Alle diensten en kosten zijn meestal inbegrepen, waardoor je jouw autokosten gemakkelijk kan budgetteren. 

Het grote voordeel van deze formule is het beperkte risico en het comfort in het beheren van jouw wagen. De leasingmaatschappij is als eigenaar de partij die de risico’s draagt en de auto ook inschrijft. Als er meer kosten zijn dan voorzien, is dat niet jouw probleem. De mogelijkheid om op die manier als ondernemer je autokosten vooraf volledig te kunnen inschatten is voor ondernemingen met een groot wagenpark een echte troef.

Het nadeel is dat je in deze formule vaak veel betaalt voor de extra diensten en kosten zoals verzekering, onderhoud, winterbanden, enz... De leasingmaatschappij zal er immers van uitgaan dat jij een 'brokkenpiloot' bent, en dus een voldoende hoog budget incalculeren voor dergelijke kosten. Tenslotte moet je ook rekening houden dat je aan het einde van het contract een afrekening krijgt indien je meer kilometers zou gereden hebben dan vooraf afgesproken.

Voordelen:

 • Alle kosten en diensten zijn meestal inbegrepen.
 • Beperkt risico en comfortabel beheer van het voertuig.

Nadelen:

 • Hogere kosten voor extra diensten en verzekeringen.
 • Afrekening bij overschrijding van overeengekomen kilometers.

Operationele leasing is geschikt voor ondernemingen met een groot wagenpark die risico's willen minimaliseren.

Besluit

Bij het kiezen van de juiste financieringsvorm voor uw bedrijfswagen is het essentieel om uw zakelijke behoeften, financiële situatie en fiscale overwegingen zorgvuldig te evalueren. We raden aan om advies in te winnen bij een financieel expert of accountant om de meest geschikte financieringsvorm te bepalen. De juiste keuze kan een aanzienlijke impact hebben op de financiële gezondheid en groei van uw bedrijf.


Heb je vragen of wil je advies op maat voor jouw situatie? 

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan klaar om jou te helpen bij het maken van de juiste keuze voor de financiering van uw bedrijfswagen.

Lening, leasing of renting?

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x