Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. Om te bepalen waar een dienst plaatsvindt, zijn er een hele reeks lokalisatieregels. Voor belastingplichtigen die internationaal actief zijn, zijn deze regels erg belangrijk. Zij moeten immers weten waar ze btw moeten aanrekenen. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Wat is B2B?

B2B is ‘business to business’: uw afnemer is in dat geval een andere btw-belastingplichtige. Daartegenover staat B2C of ‘business to consumer’ waarbij uw klant een gewone consument (particulier) is. Als een belastingplichtige een dienst ontvangt in zijn privésfeer (bv. een ondernemer laat het sanitair in zijn privéwoning herstellen), dan treedt hij niet op als belastingplichtige, maar als gewone consument en zijn de B2C-regels van toepassing.

Voor B2B-situaties en B2C-situaties gelden andere lokalisatieregels. In deze bijdrage focussen we enkel op de B2B-situaties.

Waarom de dienst lokaliseren?

Elke dienst moet worden gelokaliseerd. Dat wil zeggen: bepalen waar hij voor de btw plaatsvindt, om de juiste belasting te kunnen heffen. De regels zijn uiteraard vooral van belang als u een dienst verricht in een ander land van de EU. In dat geval zijn er immers verschillende mogelijke aanknopingspunten: bv. de plaats waar uw klant gevestigd is, de plaats waar u uw maatschappelijke zetel heeft, de plaats waar de dienst fysiek wordt gepresteerd, …

Voorbeeld
Een Belgische schilder voert schilderwerken uit in een restaurant gelegen in Frankrijk. Is de Franse btw van toepassing omdat de ontvanger daar gevestigd is of omdat de werken daar effectief worden uitgevoerd, of moet hij Belgische btw aanrekenen, omdat hij als dienstverrichter in België gevestigd is?

Hoofdregel: plaats waar de klant gevestigd is

Diensten verricht voor een andere belastingplichtige worden gelokaliseerd bij de klant. U moet dus kijken naar de plaats waar de zetel van economische activiteit van uw klant gelegen is. Heeft uw klant geen ‘zetel van economische activiteit’, dan telt zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats als plaats van de dienst.

Voor B2B is de algemene regel dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd.

Hieronder bespreken we kort de meest relevante uitzonderingen.

Uitzondering 1: onroerend goed

Diensten die betrekking hebben op onroerende goederen worden gelokaliseerd waar het onroerend goed gelegen is.

Deze uitzondering omvat een brede waaier aan diensten: verbouwings- en verfraaiingswerken aan onroerende goederen, verhuur van opslagruimtes (garages, bergruimtes, magazijnen), het verlenen van gebruiksrechten op een onroerend goed, de activiteiten van een vastgoedmakelaar, diensten van een (binnenhuis)architect, studiewerk van een landmeter, tolheffing in tunnels, ter beschikking stellen van een kamer in een hotel, …

Uitzondering 2: personenvervoer

Voor personenvervoersdiensten wordt de plaats waar het vervoer effectief plaatsvindt als plaats van de dienst beschouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met de afstand die (in verschillende landen) wordt afgelegd: de dienst kan dus in verschillende landen plaatsvinden in geval van internationaal personenvervoer.

Uitzondering 3: culturele, sportieve, educatieve evenementen

De dienst die er uit bestaat iemand toegang te verlenen tot een evenement (van culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve of vermakelijke aard), vindt plaats daar waar het evenement zelf fysiek doorgaat.

Nota bene: louter toegang verlenen tot een sportinstallatie of sportcomplex, wordt niet beschouwd als ‘toegang verlenen tot een (sportief) evenement’.

Uitzondering 4: restaurant- en cateringdiensten

Ook restaurant- en cateringdiensten worden gelokaliseerd daar waar de dienst materieel verricht wordt. Voor restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip, vliegtuig of trein geldt een bijzondere regel: deze diensten worden gelokaliseerd op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer.

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x