Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. Om te bepalen waar een dienst plaatsvindt, zijn er een hele reeks lokalisatieregels. Voor belastingplichtigen die internationaal actief zijn, zijn deze regels erg belangrijk. Zij moeten immers weten waar ze btw moeten aanrekenen. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Wat is B2B?

B2B is ‘business to business’: uw afnemer is in dat geval een andere btw-belastingplichtige. Daartegenover staat B2C of ‘business to consumer’ waarbij uw klant een gewone consument (particulier) is. Als een belastingplichtige een dienst ontvangt in zijn privésfeer (bv. een ondernemer laat het sanitair in zijn privéwoning herstellen), dan treedt hij niet op als belastingplichtige, maar als gewone consument en zijn de B2C-regels van toepassing.

Voor B2B-situaties en B2C-situaties gelden andere lokalisatieregels. In deze bijdrage focussen we enkel op de B2B-situaties.

Waarom dienst lokaliseren?

Elke dienst moet worden gelokaliseerd. Dat wil zeggen: bepalen waar hij voor de btw plaatsvindt, om de juiste belasting te kunnen heffen. De regels zijn uiteraard vooral van belang als u een dienst verricht in een ander land van de EU. In dat geval zijn er immers verschillende mogelijke aanknopingspunten: bv. de plaats waar uw klant gevestigd is, de plaats waar u uw maatschappelijke zetel heeft, de plaats waar de dienst fysiek wordt gepresteerd, …

Voorbeeld
Een Belgische schilder voert schilderwerken uit in een restaurant gelegen in Frankrijk. Is de Franse btw van toepassing omdat de ontvanger daar gevestigd is of omdat de werken daar effectief worden uitgevoerd, of moet hij Belgische btw aanrekenen, omdat hij als dienstverrichter in België gevestigd is?

Hoofdregel: plaats waar de klant gevestigd is

Diensten verricht voor een andere belastingplichtige worden gelokaliseerd bij de klant. U moet dus kijken naar de plaats waar de zetel van economische activiteit van uw klant gelegen is. Heeft uw klant geen ‘zetel van economische activiteit’, dan telt zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats als plaats van de dienst.

Voor B2B is de algemene regel dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd.

Hieronder bespreken we kort de meest relevante uitzonderingen.

Uitzondering 1: onroerend goed

Diensten die betrekking hebben op onroerende goederen worden gelokaliseerd waar het onroerend goed gelegen is.

Deze uitzondering omvat een brede waaier aan diensten: verbouwings- en verfraaiingswerken aan onroerende goederen, verhuur van opslagruimtes (garages, bergruimtes, magazijnen), het verlenen van gebruiksrechten op een onroerend goed, de activiteiten van een vastgoedmakelaar, diensten van een (binnenhuis)architect, studiewerk van een landmeter, tolheffing in tunnels, ter beschikking stellen van een kamer in een hotel, …

Uitzondering 2: personenvervoer

Voor personenvervoersdiensten wordt de plaats waar het vervoer effectief plaatsvindt als plaats van de dienst beschouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met de afstand die (in verschillende landen) wordt afgelegd: de dienst kan dus in verschillende landen plaatsvinden in geval van internationaal personenvervoer.

Uitzondering 3: culturele, sportieve, educatieve evenementen

De dienst die er uit bestaat iemand toegang te verlenen tot een evenement (van culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve of vermakelijke aard), vindt plaats daar waar het evenement zelf fysiek doorgaat.

Nota bene: louter toegang verlenen tot een sportinstallatie of sportcomplex, wordt niet beschouwd als ‘toegang verlenen tot een (sportief) evenement’.

Uitzondering 4: restaurant- en cateringdiensten

Ook restaurant- en cateringdiensten worden gelokaliseerd daar waar de dienst materieel verricht wordt. Voor restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip, vliegtuig of trein geldt een bijzondere regel: deze diensten worden gelokaliseerd op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer.

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Tarieven roerende voorheffing: een overzicht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Lees meer

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Lees meer

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x