Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen: waar moet je op letten?

Gepensioneerden die niet rondkomen met hun pensioen komen wel eens in de verleiding om daarnaast ook nog wat bij te verdienen. Vroeger werd bijverdienen na het pensioen niet echt gestimuleerd, omdat de gepensioneerde riskeerde zijn pensioenuitkering te verliezen. Die regeling werd door de regering Di Rupo al versoepeld: wie 65 is, mag vanaf nu onbeperkt bijverdienen.

Onbeperkt bijverdienen voor wie 65 is (of 45 jaar heeft gewerkt)

Als u minstens 65 jaar bent OF er een loopbaan van 45 jaar heeft opzitten, mag u onbeperkt bijverdienen, zonder dat uw pensioenrechten in gevaar komen. U hoeft maar aan één van beide voorwaarden te voldoen.

Wat indien u niet aan de voorwaarden voldoet?

Als u niet aan minstens één van de twee voorwaarden voldoet (bv. u bent 64 met een loopbaan van 40 jaar), mag u ook bijverdienen, maar niet onbeperkt. In dat geval zijn er wel grenzen aan wat u mag bijverdienen. Die grens bepaald door verschillende factoren: uw leeftijd, het soort pensioen dat u ontvangt, uw eventuele kinderlast, de aard van uw activiteit (werknemer, ambtenaar, zelfstandige). Hier gaan we in dit artikel niet verder op in. Moest u in dergelijke situatie zitten en hierover extra informatie wensen, kan u ons steeds contacteren voor een afspraak.

Als u het grensbedrag niet overschrijdt, behoudt u het recht op uw volledig pensioen. Als u het grensbedrag wel overschrijdt, wordt uw pensioen verminderd met het percentage waarmee u de drempel overschreden hebt. Dat percentage van uw pensioen moet u volgend jaar terugbetalen. Als u de drempel met meer dan 100 % overschrijdt, worden uw pensioenrechten geschorst en moet u uw ontvangen pensioen het volgend jaar volledig terugbetalen.

En hoe zit het fiscaal?

Laat er wel geen misverstanden over bestaan: deze hierboven beschreven regels hebben betrekking op het socialezekerheidsrecht. Fiscaal verandert er niets. Dit betekent dat al wat u bijverdient, als beroepsinkomsten zal worden belast.

Voor gepensioneerden met een laag pensioen heeft het bijverdienen een fiscaal nadeel. Belastingplichtigen met een laag pensioen hebben namelijk recht op een bijkomende belastingvermindering van maximum 2.024,12 euro, als hun pensioen niet meer bedraagt dan 22.430,00 euro. Naar gelang ze meer beroepsinkomsten hebben, omdat hun pensioen stijgt of ze inkomsten halen uit een bijverdienste, daalt deze belastingvermindering. Voor wie tussen de 22.430,00 euro en 44.860,00 euro beroepsinkomsten behaalt, wordt de vermindering proportioneel verminderd volgens een wiskundige formule. Voor wie meer dan 44.860,00 euro beroepsinkomsten heeft, wordt de belastingvermindering tot 1/3 herleid.

Let dus op: naargelang u (meer) bijverdient, vermindert uw recht op de bijkomende belastingvermindering langzaam.

Is werken met een vennootschap dan een oplossing?

U begrijpt dat indien u verder actief wilt blijven er een risico bestaat dat u een fiscaal nadeel hebt. Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om onbeperkt bij te verdienen tijdens uw pensioen, bestaat zelfs het risico dat uw wettelijk pensioen wordt verminderd of zelfs wordt geschorst.

Is er dan echt geen mogelijkheid om een onbeperkt beroepsinkomen te krijgen? Toch wel. Werken via een vennootschap kan een oplossing zijn. In die situatie is het namelijk uw vennootschap die de belastbare beroepsinkomsten verkrijgt en niet uzelf. Het is de vennootschap die factureert aan de klanten en onbeperkte inkomsten mag genieten. Als zaakvoerder en/of aandeelhouder van uw vennootschap beslist u zelf welk inkomen de vennootschap aan u zal toekennen. U kan daarbovenop ook kiezen om een dividend uit te keren indien uw vennootschap een winst realiseert. Een dividend is in de regel een roerend inkomen en geen beroepsinkomen. Daarnaast zijn er een aantal andere optimalisatietechnieken mogelijk om op een andere manier geld uit de vennootschap te halen, zonder dat dit beroepsinkomsten zijn voor de (gepensioneerde) zaakvoerder.

Ter volledigheid : uw vennootschap zal natuurlijk belastingen betalen op de gerealiseerde winst ten belope van 33,99%. Uw vennootschap zal mogelijks niet kunnen genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, omdat de vennootschap de zaakvoerder een te lage bezoldiging toekent. Meer informatie hierover kan u hier terugvinden.

Indien u meer informatie wenst inzake bijverdienen na uw pensioen, de mogelijkheid tot het oprichten (of overnemen) van een vennootschap, welke vorm van vennootschap dit kan zijn, etc… kan u ons steeds contacteren.

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Tarieven roerende voorheffing: een overzicht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

Lees meer

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Lees meer

Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x