Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen: waar moet je op letten?

Gepensioneerden die niet rondkomen met hun pensioen komen wel eens in de verleiding om daarnaast ook nog wat bij te verdienen. Vroeger werd bijverdienen na het pensioen niet echt gestimuleerd, omdat de gepensioneerde riskeerde zijn pensioenuitkering te verliezen. Die regeling werd door de regering Di Rupo al versoepeld: wie 65 is, mag vanaf nu onbeperkt bijverdienen.

Onbeperkt bijverdienen voor wie 65 is (of 45 jaar heeft gewerkt)

Als u minstens 65 jaar bent OF er een loopbaan van 45 jaar heeft opzitten, mag u onbeperkt bijverdienen, zonder dat uw pensioenrechten in gevaar komen. U hoeft maar aan één van beide voorwaarden te voldoen.

Wat indien u niet aan de voorwaarden voldoet?

Als u niet aan minstens één van de twee voorwaarden voldoet (bv. u bent 64 met een loopbaan van 40 jaar), mag u ook bijverdienen, maar niet onbeperkt. In dat geval zijn er wel grenzen aan wat u mag bijverdienen. Die grens bepaald door verschillende factoren: uw leeftijd, het soort pensioen dat u ontvangt, uw eventuele kinderlast, de aard van uw activiteit (werknemer, ambtenaar, zelfstandige). Hier gaan we in dit artikel niet verder op in. Moest u in dergelijke situatie zitten en hierover extra informatie wensen, kan u ons steeds contacteren voor een afspraak.

Als u het grensbedrag niet overschrijdt, behoudt u het recht op uw volledig pensioen. Als u het grensbedrag wel overschrijdt, wordt uw pensioen verminderd met het percentage waarmee u de drempel overschreden hebt. Dat percentage van uw pensioen moet u volgend jaar terugbetalen. Als u de drempel met meer dan 100 % overschrijdt, worden uw pensioenrechten geschorst en moet u uw ontvangen pensioen het volgend jaar volledig terugbetalen.

En hoe zit het fiscaal?

Laat er wel geen misverstanden over bestaan: deze hierboven beschreven regels hebben betrekking op het socialezekerheidsrecht. Fiscaal verandert er niets. Dit betekent dat al wat u bijverdient, als beroepsinkomsten zal worden belast.

Voor gepensioneerden met een laag pensioen heeft het bijverdienen een fiscaal nadeel. Belastingplichtigen met een laag pensioen hebben namelijk recht op een bijkomende belastingvermindering van maximum 2.024,12 euro, als hun pensioen niet meer bedraagt dan 22.430,00 euro. Naar gelang ze meer beroepsinkomsten hebben, omdat hun pensioen stijgt of ze inkomsten halen uit een bijverdienste, daalt deze belastingvermindering. Voor wie tussen de 22.430,00 euro en 44.860,00 euro beroepsinkomsten behaalt, wordt de vermindering proportioneel verminderd volgens een wiskundige formule. Voor wie meer dan 44.860,00 euro beroepsinkomsten heeft, wordt de belastingvermindering tot 1/3 herleid.

Let dus op: naargelang u (meer) bijverdient, vermindert uw recht op de bijkomende belastingvermindering langzaam.

Is werken met een vennootschap dan een oplossing?

U begrijpt dat indien u verder actief wilt blijven er een risico bestaat dat u een fiscaal nadeel hebt. Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om onbeperkt bij te verdienen tijdens uw pensioen, bestaat zelfs het risico dat uw wettelijk pensioen wordt verminderd of zelfs wordt geschorst.

Is er dan echt geen mogelijkheid om een onbeperkt beroepsinkomen te krijgen? Toch wel. Werken via een vennootschap kan een oplossing zijn. In die situatie is het namelijk uw vennootschap die de belastbare beroepsinkomsten verkrijgt en niet uzelf. Het is de vennootschap die factureert aan de klanten en onbeperkte inkomsten mag genieten. Als zaakvoerder en/of aandeelhouder van uw vennootschap beslist u zelf welk inkomen de vennootschap aan u zal toekennen. U kan daarbovenop ook kiezen om een dividend uit te keren indien uw vennootschap een winst realiseert. Een dividend is in de regel een roerend inkomen en geen beroepsinkomen. Daarnaast zijn er een aantal andere optimalisatietechnieken mogelijk om op een andere manier geld uit de vennootschap te halen, zonder dat dit beroepsinkomsten zijn voor de (gepensioneerde) zaakvoerder.

Ter volledigheid : uw vennootschap zal natuurlijk belastingen betalen op de gerealiseerde winst ten belope van 33,99%. Uw vennootschap zal mogelijks niet kunnen genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, omdat de vennootschap de zaakvoerder een te lage bezoldiging toekent. Meer informatie hierover kan u hier terugvinden.

Indien u meer informatie wenst inzake bijverdienen na uw pensioen, de mogelijkheid tot het oprichten (of overnemen) van een vennootschap, welke vorm van vennootschap dit kan zijn, etc… kan u ons steeds contacteren.

Onbeperkt bijverdienen na je pensioen

Waarom zou je accountant willen worden?

Bij VP Accountants & Belastingconsulenten bieden we meer dan een baan; een kans om je te ontwikkelen en een verschil te maken, waarbij je actief bijdraagt aan zowel je professionele als persoonlijke ambities. Ontdek onze unieke aanpak voor een uitdagende carrière.

Lees meer

Elektronische facturatie verplicht vanaf 2026

Vanaf 2026 is elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor B2B transacties in België. Wat houdt dit voor jou als ondernemer juist in, en hoe kan VP Accountants je door deze verandering leiden?

Lees meer

Waarom digitale boekhouding een gamechanger is

Ervaar de toekomst van boekhouding met onze digitale tools Clearfacts en Silverfin. Ontdek hoe deze innovaties uw bedrijf efficiënter kunnen maken, en uw administratie en financiële inzichten kunnen transformeren.

Lees meer

Lening, leasing of renting?

De keuze voor de juiste financiering voor uw wagen hangt sterk af van uw financiële en fiscale situatie, evenals uw lange termijnplannen voor het voertuig. In dit artikel zullen we de belangrijkste financieringsvormen bespreken en de belangrijkste voor- en nadelen ervan belichten.

Lees meer

Optimale btw-aftrek: tankbonnetje of factuur?

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe de btw-aftrek werkt voor kosten met betrekking tot personenwagens. In dit artikel gaan we dieper in op de btw-aftrek bij tankbeurten en leggen we uit hoe je de btw-aftrek ervan kan optimaliseren.

Lees meer

Aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV: neem tijdig actie!

Door de wijziging in de vennootschapswetgeving dienen bestaande vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen om ze te brengen in lijn met deze nieuwe reglementering. Neem daarom tijdig actie, wij helpen u alvast graag!

Lees meer

Hervorming autofiscaliteit bedrijfswagens

Het doel van de recente hervorming van de autofiscaliteit is de vergroening van het wagenpark. De datum van toekomstige aanschaffing van een bedrijfswagen zal bepalend zijn voor het fiscale regime dat deze wagen zal ondergaan gedurende zijn levensduur.

Lees meer

Inflatie en uw sociale bijdragen in 2023

De inflatie heeft geen effect op de definitieve sociale bijdrage van zelfstandigen. Hoewel de voorlopige bijdragen initieel op een hoger inkomen zullen worden bepaald, zullen - bij een gelijk inkomen - de definitieve bijdragen op hetzelfde niveau blijven.

Lees meer

Eindejaarsgeschenken vanuit een fiscaal oogpunt

Het einde van het jaar nadert, het ideale moment om je zakenrelaties en personeel te verrassen met een eindejaarsgeschenk. Uiteraard is dat liefst een geschenk waarbij zij geen fiscale kater oplopen, waarbij de kost voor jou aftrekbaar is en waarvan je de btw kan recupereren. Hoe zit dat precies?

Lees meer

Vastgoed anno 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je nog slechts 3% registratiebelasting. Voor een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed betaal je in Vlaanderen 12%

Lees meer

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Lees meer

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande.

Lees meer

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts.

Lees meer

Minimumbezoldiging: voorwaarde voor de verlaagde vennootschapsbelasting

Kleine vennootschappen kunnen genieten van een belastingtarief van 20% (+ crisisbelasting) in plaats van het normale tarief van 25%. Er zijn echter voorwaarden verbonden om van dit tarief gebruik te kunnen maken. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarde van de minimumbezoldiging.

Lees meer

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum.

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht

Lees meer

Verhuur met btw mogelijk vanaf 01/10/2018

Lees meer

BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Lees meer

Zomerakkoord federale regering – wat betekent het voor u?

Lees meer

Geld uit de vennootschap halen: huurinkomsten

Er zijn verschillende manieren om geld uit je vennootschap te halen. Een interessante vorm van extra inkomen om uit uw vennootschap te halen, is het verhuren van de beroepsmatige ruimte van uw woning aan uw vennootschap.

Lees meer

Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.

Lees meer

De belasting op “interne meerwaarden”

Lees meer

Sponsoring en vrijgevigheden: een fiscale benadering

Sponsoring en vrijgevigheden: beide vormen van financiële ondersteuning krijgen een andere fiscale behandeling. Lees meer hier.

Lees meer

Wanneer is een meerwaarde op aandelen belastbaar?

Meerwaardebelasting aandelen gezocht? Lees meer over meerwaarde op aandelen vennootschapsbelasting of personenbelasting en meer.

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van deze meerwaarde.

Lees meer

Kadastraal inkomen

Lees meer

Gevolgen van het niet neerleggen van de jaarrekening

Elk bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet, moet een jaarrekening neerleggen. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken. Een laattijdige of niet-neerlegging wordt dan ook aangepakt met strafrechtelijke, fiscale en gerechtelijke sancties.

Lees meer

Btw tarief op werken in onroerende staat

Wanneer u aan uw woning renovatie- of herstellingswerken laat uitvoeren, kan u in bepaalde gevallen genieten van het gunstige btw tarief van 6% in plaats van het basistarief van 21%. Om te genieten van het verlaagd tarief van 6%, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

Lees meer

Bescherming gezinswoning van de zelfstandige

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x