BTW-aftrek van “niet-conforme” facturen: wat zegt de fiscus?

Tot eind 2017 was het verdict hard: in het geval van niet-conforme facturen – facturen die niet aan de officiële vormvereisten voldoen – verwierp de btw-controleur al snel uw recht op btw-aftrek. In het slechtste geval kreeg u er zelfs een boete bovenop.

Vandaag treedt de fiscus gelukkig soepeler op.

Nu zal ze de btw-aftrek niet automatisch weigeren in geval van een niet-conforme factuur. Is er sprake van een onvolledige factuur (bijvoorbeeld de omschrijving van de dienst is niet gedetailleerd genoeg, het btw-nummer ontbreekt), dan beoordeelt de fiscus de btw-aftrek voortaan op basis van een zogeheten “gecorrigeerde factuur” (een creditnota of verbeterde factuur) en ondubbelzinnige bewijsstukken van die factuur (bestelbonnen, contracten, correspondentie,…).

Anders gezegd: de fiscus stelt zich soepeler op wat betreft de vormvereisten van de factuur. U moet uiteraard nog steeds kunnen aantonen dat de factuur betrekking heeft op beroepsactiviteiten. Een andere, cruciale voorwaarde: u moet uw gecorrigeerde facturen en aanvullende bewijsstukken vóór het einde van de btw-controle aan uw btw-administratie kunnen bezorgen. Enkel zo vermijdt u een mogelijk boete.

Wanneer niet van toepassing?

De btw-administratie benadrukt dat de soepele regeling enkel geldt voor facturen van leveringen en diensten. En dus niet voor:

  • Facturen met een “btw-verlegging” (waarbij de btw verlegd wordt van een eventueel buitenlandse leverancier naar de afnemer)
  • Facturen van werken in onroerende staat met verlegging van de heffing
  • Btw-belaste onttrekkingen (waarbij u iets uit uw onderneming naar uw privé overbrengt)
  • Invoeren, waarbij uw btw-aftrek gebaseerd is op het formele invoerdocument
  • Een intracommunautaire verwerving, waarbij de factuur moet voldoen aan de vormvereisten van de lidstaat die de goederen verzendt
  • De overbrenging van eigen goederen vanuit een andere lidstaat naar België (wordt gelijkgesteld aan een intracommunautaire verwerving)

Conclusie

Dankzij deze nieuwe regeling kunt u uw recht op btw-aftrek alvast beter verdedigen. Toch betekent dit niet dat u voortaan niet-conforme facturen zomaar moet aanvaarden. De “tolerantie” gaat immers niet altijd op en is dat toch het geval, dan moet u rekening houden met een strakke deadline om een boete te vermijden. Vraag uw vaste leveranciers dus altijd om correcte of toch zeker verbeterde facturen.