Maatregelen coronavirus

De federale regering neemt verregaande maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Die maatregelen gaan straks in, vanaf middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag, en gelden (voorlopig) tot en met 3 april 2020. De maatregelen die zijn uitgevaardigd hebben een enorme impact op de tewerkstelling in diverse sectoren, maar ook op alle zelfstandige ondernemers. Zo zullen onder andere discotheken, cafés en restaurants gesloten moeten blijven. Bij … Continue Reading

Nieuwe afrondingsregels bij contante betalingen

Vanaf 1 december 2019 moet elke betaling in cash worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. We zetten een en ander voor u op een rijtje: Voor wie gelden deze regels? De nieuwe afrondingsregels gelden voor: alle ondernemingen voor cashbetalingen door de consument Voor betalingen tussen ondernemingen gelden de nieuwe afrondingsregels niet. Hoe moet ik afronden? Het door de consument te betalen totaalbedrag wordt afgerond naar het dichtste … Continue Reading

VP Accountants gaat voor digitaal

Ons kantoor heeft zich de laatste jaren bijzonder toegelegd op digitalisering. Nu gaan we nog een stap verder door een samenwerking aan te gaan met Clearfacts. Met het online platform dat VP Accountants & Belastingconsulenten aanbiedt, hebben onze klanten vanaf heden via een beveiligde online toegang 24/7 zicht op de status van hun boekhouding. Scan, mail of upload vanaf nu uw facturen en digitale documenten naar ons online platform. Onze … Continue Reading

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de overdracht van auteursrechten worden fiscaal gunstig behandeld. Deze worden namelijk belast als roerende inkomsten, aan een tarief van 15%, tot een bepaald maximum (zie verder). In tegenstelling tot alle andere roerende inkomsten zoals de dividenden werd het belastingtarief op auteursrechten de laatste jaren niet verhoogd. Begrip “auteursrechtelijk beschermde werken” Op basis van het Wetboek Economisch recht kunnen we stellen dat een werk auteursrechtelijk beschermd is op … Continue Reading

Nieuw vennootschapswetboek 2019

Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen, maar ook voor de bestaande. Stand van zaken Om ons huidig vennootschapsrecht duidelijker, eenvoudiger en aantrekkelijker te maken kwam Minister Geens met het voorstel om een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen te schrijven. Wij lichtten eerder al de … Continue Reading

Bent u voorbereid op de komst van het UBO-register?

U heeft de laatste weken in de pers wellicht horen spreken over het nieuwe “UBO-register”. Het UBO-register is een gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen en stichtingen verplicht informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“Ultimate Beneficial Owners” of afgekort “UBO’s”) dienen mee te delen. Hoewel de termijn voor de registratie eerder vastgesteld werd op 31 oktober 2018, heeft de FOD Financiën recent aangekondigd dat de termijn om de uiteindelijke begunstigden voor de … Continue Reading